Declareren Wijkverpleging en ELV

In het Zorgverlenersportaal ziet u, zodra u ingelogd bent, onder het kopje ‘contractdocumenten’ de tarieven/stuurtabel. Ook krijgt u voordat u het contract afsluit (na het invullen van de vragenlijsten) een conceptovereenkomst te zien. Ook hierin kunt u de tarieven/stuurtabel raadplegen.

Zorgverlenersportaal

Download het Declaratieprotocol (pdf)

Declareren volgens de landelijke standaard

Alle aangeleverde declaraties moeten voldoen aan de Vektis standaard AW319. Deze standaard wordt landelijk vastgelegd door Vektis.

Declaratietermijn

De zorgaanbieder declareert de zorg geleverd in een bepaalde maand minimaal binnen een maand na afloop van de maand waarin de zorg is geleverd. Herdeclaraties en/of (interne) correcties, ten gevolge van eerdere afwijzingen, worden binnen een maand na beschikbaarstelling van de retourinformatie op VECOZO opnieuw gedeclareerd. Achmea leeft deze declaratietermijnen strikt na.

Voorkom afwijzingen van uw declaraties op verzekeringsrecht en doe de COV check

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61