Contract voor zorg in de wijk

Inkoopbeleid Zorg in de Wijk 2019

Inkoopbeleid Zorg in de Wijk 2019 (pdf) 

Leidraad Zorg in de Wijk 2019-2021 (pdf)

Datum Onderwerp
1 april 2018 Publicatie inkoopdocument Zorg in de Wijk 2019
18 mei 2018 Publicatie inkoopprocedure Zorg in de Wijk 2019
28 mei 2018, 17.00 uur Sluitingsdatum 1e ronde vragen stellen
4 juni 2018 Publiceren antwoorden op 1e vragenronde
11 juni 2018, 17.00 uur Sluiting termijn indienen bezwaren inkoopprocedure
11 juni 2018, 17.00 uur Sluitingsdatum 2e ronde vragen stellen
18 juni 2018, 17.00 uur Publiceren antwoorden op 2e vragenronde
18 juni 2018, 17.00 uur Sluitingsdatum vragen die door technische storing niet ingediend zijn voor 11 juni 2018 17.00 uur
25 juni 2018, 17.00 uur Publiceren antwoorden op vragen die door technische storing niet ingediend zijn voor 11 juni 2018 17.00 uur
6 juli 2018, 12.00 uur Sluitingsdatum indienen aanbiedingen
30 augustus 2018 Bekendmaking voorgenomen contractering
20 september 2018 Bekendmaking definitieve contractering
27 september 2018 Sluiten overeenkomst
12 november 2018 Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61