Contract voor eerstelijnsverblijf

Wilt u een contract met ons? Of ontvangt u een aanbod per e-mail? Lees dan hier meer over ons inkoopbeleid.

Beleid 2020

Planning

Datum Onderwerp
 1 april 2019 Publicatie inkoopbeleid eerstelijnsverblijf 2020 
 1 april tot 1 juli 2019 Indienen aanvragen nieuwe zorgaanbieder
 1 juni 2019 Publicatie overige documenten (zoals modelovereenkomst)
 Uiterlijk 15 juni 2019 Indienen van eventuele bezwaren
 14 september 2019 Versturen van uitnodigingsbrieven en openstelling zorgverlenersportaal
 26 oktober 2019 Sluiting zorgverlenersportaal
 Uiterlijk 1 november 2019 Beoordeling aanvragen nieuwe zorgaanbieders
 12 november 2019 Communicatie over gecontracteerde zorgaanbieders op de Zorgzoeker van Zilveren Kruis
 1 januari 2020 Ingangsdatum overeenkomst ELV 2020

Contract

Wilt u een contract met ons? U vraagt een overeenkomst aan via het contactformulier.

Ga naar het contactformulier

Heeft u al een contract? U ontvangt uw aanbod per e-mail. U kunt daarna het aanbod bekijken in het Zorgverlenersportaal.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61