Aanvraag voor verlenging opname ELV

Via onderstaand webformulier vraagt u snel en gemakkelijk Verlenging Opname ELV aan bij Zilveren Kruis. Voor palliatieve zorg hoeft u geen aanvraag voor verlenging in te dienen.

Vraag altijd verlenging van opname ELV aan en informeer de verzekerde

U vraagt vooraf toestemming aan voor de verzekerde via onderstaand formulier. Na schriftelijke toestemming van ons kan de verzekerde de nota bij ons declareren. Wilt u vooraf onze verzekerde op de hoogte stellen van uw prijzen en het feit dat u geen overeenkomst heeft afgesloten met Zilveren Kruis? Mogelijk ontvangt de verzekerde een lagere vergoeding.

Vraag verlenging opname ELV aan

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61