Wijzigingen op een bestaande overeenkomst

Er komt een nieuwe medewerker in de praktijk. Wat moet ik doen?

Er is een nieuwe loondienstmedewerker werkzaam in uw praktijk

  • Registreer de nieuwe loondienstmedewerker in Vektis.

De zorgverlener wordt dan aan uw praktijk gekoppeld. Zilveren Kruis neemt haar gegevens automatisch over uit het AGB-register van Vektis.

De overeenkomst wijzigt hierdoor niet.

De bestaande overeenkomst moet worden aangepast

Uw praktijk is een maatschap van vrijgevestigde zorgverleners of er is sprake van een overeenkomst met een rechtspersoon (17-code).

  1. Registreer de nieuwe medewerker in Vektis.
  2. Stuur ons een verzoek om aanpasssing van uw overeenkomst.

Uw overeenkomst wordt aangepast

De zorgverlener wordt toegevoegd als contractant/declarant. U ontvangt binnen 10 werkdagen een bevestiging en de datum waarop de zorgverlener kan declareren.

Geef dan ook de volgende gegevens aan ons door:

  • De persoonlijke AGB code van de medewerker
  • De ingangsdatum van het dienstverband
  • Het specialisme.

Het specialisme wordt binnen 10 werkdagen toegevoegd aan uw overeenkomst.

Stuur ons een bericht

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61