Veelgestelde vragen paramedische zorg

 Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via chat, e-mail of telefoon.

Nee dat kan niet. Zilveren Kruis contracteert voldoende zorgaanbieders om onze klanten goede zorg dichtbij huis te leveren. Daarom sluiten wij geen betaalovereenkomsten af met niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Een betaalovereenkomst is een service naar onze klanten en geen recht voor zorgaanbieders. Het eerst aangewezen alternatief voor onze klanten die zorg afnemen bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, is zelf de declaratie indienen op grond van de polisvoorwaarden.

Uw beëindiging van de oude AGB-code geeft u door aan Vektis. Zodra wij de bevestiging van de beëindiging van de oude AGB-code krijgen, kunnen wij u een nieuw overeenkomst aanbieden op de nieuwe AGB-code. Vult u dan ons contactformulier in op onze website.

In 2020 koopt De Friesland de fysiotherapeutische zorg in de provincie Friesland ook voor Zilveren Kruis in. Daarom ontvangt u van Zilveren Kruis geen contractaanbod meer voor 2020. Voldoet u aan de contractvoorwaarden van De Friesland en accepteert u het aanbod? Dan heeft u ook een overeenkomst voor verzekerden van Zilveren Kruis.

Het praktijkkwaliteitsregister (KNGF of Keurmerk) controleert alle plusvoorwaarden met uitzondering van de behandelindexnorm en de voorwaarden voor de PREM. Die worden door Zilveren Kruis gecontroleerd.

Het aantal klanten voor de PREM wordt berekend aan de hand van de inclusie- en exclusiecriteria. Het meetprotocol is hiervoor uitgangspunt.

Een rekenvoorbeeld: U heeft van 1 januari tot en met 31 december 150 patiënten in behandeling. Daarvan vallen 100 patiënten binnen de inclusiecriteria voor de PREM. Deze 100 patiënten zijn het uitgangspunt voor het uitzetpercentage. In dit geval zet u de PREM uit bij tenminste 70 klanten voor een uitzetpercentage van 70%.

Wij verwachten van u dat alle fysiotherapeuten in uw praktijk klantervaringen meten met de PREM-vragenlijst. Hoe u dat precies doet mag u samen met de fysiotherapeuten bepalen. Bij een controle moet u kunnen aantonen dat aan deze contractvoorwaarde is voldaan. Ook moet inzichtelijk zijn wat u met de uitkomsten van het klantervaringsonderzoek heeft gedaan. Bijvoorbeeld door in een (jaar)verslag de verbetermaatregelen die uit het klantervaringsonderzoek zijn voortgekomen schriftelijk vast te leggen. Voor de Plusovereenkomst gelden andere voorwaarden (pdf).

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat de toetsing van kwaliteit in het veld gebeurd. Daarom is Zilveren Kruis afgestapt van de eerder ontwikkelde Plus audit. De systematiek van het praktijk kwaliteitsregister is ontwikkeld door het veld zelf. En de toetsing vind ook plaats binnen de beroepsgroep zelf. Zilveren Kruis gelooft dat er binnen dit systeem ruimte is voor praktijken om van elkaar te leren door transparant te zijn tijdens intervisie en visitatie over geleverde zorg en de uitkomsten van de zorg.

Waardoor uiteindelijk de kwaliteit van zorg over de gehele groep stijgt, dit komt onze verzekerden ten goede.

De behandelindex 2018 wordt berekend op basis van de declaraties voor logopedische zorg die zorgaanbieders bij Zilveren Kruis indienen via Vecozo. Declaraties voor De Friesland worden niet in de berekening meegenomen, omdat in 2018 door De Friesland geen behandelindex is berekend. Uit de ingediende declaraties wordt per praktijk de behandelindex gegenereerd.

Voor iedere praktijk waarin u als vrijgevestigde zorgaanbieder werkzaam bent, sluit u een aparte overeenkomst af. Wij sluiten geen overeenkomsten af met zorgaanbieders in loondienst. Voorbeeld: U bent werkzaam in 2 praktijken. In deze beide praktijken maakt u deel uit van de maatschap. U sluit dan, samen met de andere leden van de maatschap, via een volmacht een overeenkomst af. De volmacht is onderdeel van de overeenkomst en vindt u in het Zilveren Kruis zorgverlenersportaal.

Zilveren Kruis wil het contracteerproces voor zorgaanbieders vereenvoudigen. In 2020 hebben wij nog slechts twee contractvormen: de Basis- en de BasisXtra-overeenkomst. De Basisovereenkomst is in feite een standaardovereenkomst logopedie met als enige extra voorwaarde dat klantervaringen worden gemeten met de PREM logopedie.

Wij verwachten van u dat alle logopedisten in uw praktijk klantervaringen meten met de PREM-vragenlijst. Hoe ze dat doen, mag u - in samenspraak met de logopedisten in uw praktijk - zelf bepalen. Bij een controle moet u kunnen aantonen dat aan deze contractvoorwaarde is voldaan. Ook moet inzichtelijk zijn wat u met de uitkomsten van het klantervaringsonderzoek heeft gedaan. Bijvoorbeeld door in een (jaar)verslag de verbetermaatregelen die uit het klantervaringsonderzoek zijn voortgekomen schriftelijk vast te leggen.

Het kwaliteitsregister controleert alle plusvoorwaarden met uitzondering van de behandelindexnorm en de voorwaarden voor de PREM. Die worden door Zilveren Kruis gecontroleerd.

Het aantal klanten voor de PREM wordt berekend aan de hand van de inclusie- en exclusiecriteria. Het meetprotocol is hiervoor uitgangspunt.

Een rekenvoorbeeld: U heeft van 1 januari tot en met 31 december 150 patiënten in behandeling. Daarvan vallen 100 patiënten binnen de inclusiecriteria voor de PREM. Deze 100 patiënten zijn het uitgangspunt voor het uitzetpercentage. In dit geval zet u de PREM uit bij tenminste 70 klanten voor een uitzetpercentage van 70%.

Wij verwachten van u dat alle oefentherapeuten in uw praktijk klantervaringen meten met de PREM-vragenlijst. Hoe u dat precies doet mag u samen met de oefentherapeuten bepalen. Bij een controle moet u kunnen aantonen dat aan deze contractvoorwaarde is voldaan. Ook moet inzichtelijk zijn wat u met de uitkomsten van het klantervaringsonderzoek heeft gedaan. Bijvoorbeeld door in een (jaar)verslag de verbetermaatregelen die uit het klantervaringsonderzoek zijn voortgekomen schriftelijk vast te leggen. Voor de Plusovereenkomst gelden andere voorwaarden (pdf).

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat de toetsing van kwaliteit in het veld gebeurd. Daarom is Zilveren Kruis afgestapt van de eerder ontwikkelde Plus audit. De systematiek van het praktijk kwaliteitsregister is ontwikkeld door het veld zelf. En de toetsing vind ook plaats binnen de beroepsgroep zelf. Zilveren Kruis gelooft dat er binnen dit systeem ruimte is voor praktijken om van elkaar te leren door transparant te zijn tijdens intervisie en visitatie over geleverde zorg en de uitkomsten van de zorg. Waardoor uiteindelijk de kwaliteit van zorg over de gehele groep stijgt, dit komt onze verzekerden ten goede.

In 2020 koopt De Friesland de oefentherapeutische zorg in de provincie Friesland ook voor Zilveren Kruis in. Daarom ontvangt u van Zilveren Kruis geen contractaanbod meer voor 2020. Voldoet u aan de contractvoorwaarden van De Friesland en accepteert u het aanbod? Dan heeft u ook een overeenkomst voor verzekerden van Zilveren Kruis.

De Prem is in samenwerking tussen zorgverzekeraar, beroepsgroep en de patiƫntenfederatie ontwikkeld, omdat alle partijen de klantervaringen belangrijk vinden in de ontwikkeling van de zorg. Zilveren Kruis verwacht dat de uitkomsten van de PREM nuttige informatie kan opleveren voor zowel praktijk in de PDCA cyclus en de verzekerde als keuze informatie. De waarde van de PREM kan pas goed inzichtelijk gemaakt worden als alle praktijken de PREM uitzetten bij voldoende cliƫnten.

U stuurt zelf een creditnota. Deze levert u aan op de PM304 standaard. Het is belangrijk dat de correctieregel (creditregel) exact overeenkomt met de eerst ingediende regel (debetregel). De verschillende softwareleveranciers zijn op de hoogte van dit proces en u kunt hen benaderen voor meer informatie.

Bent u het afgelopen jaar gestart met het declareren op een chronische indicatie? Heeft u de 1e 20 nog niet op indicatiecode 8 ingediend? Declareert u dan de behandeldata vanaf januari van het nieuwe jaar door op indicatiecode 8. Pas als de 1e 20 op 8 zijn ingediend gaat u door op indicatiecode 1.

Voorbeeld

Een verzekerde heeft een aanvullende verzekering***  met 27 behandelingen. De eerste behandeldatum is op 2 november 2015 en heeft u gedeclareerd op indicatiecode 8.

Tussen 4 en 29 december 2015 worden er nog 8 behandelingen gegeven en gedeclareerd op indicatiecode 8. Als u de behandeling in het nieuwe jaar vervolgt, declareert u nog 12 behandelingen op indicatiecode 8 (ongeacht waar de verzekerde verzekerd is). Daarna gaat u over op indicatiecode 1.

Wij mogen u helaas geen diagnosecodes geven

Onze collega’s van het Contactcentrum zorgaanbieders en Declaratieservice hebben geen medische opleiding gehad. Zij mogen u daarom geen antwoord geven over diagnosecodes.
 
U kunt zelf de diagnosecode bepalen

Gebruikt u voor het bepalen van een diagnosecode de lijst met diagnosecodes (pdf). Past de aandoening van uw patiënt niet in deze lijst? Dan kunnen wij u geen diagnosecode geven. De paramedisch adviseur van Zilveren Kruis gebruikt deze lijst namelijk ook.

In bijlage 1 van het ‘Besluit zorgverzekering staan alle aandoeningen

In het zorgverlenersportaal kunt u, zodra u ingelogd bent de door u afgesloten overeenkomst(en) inzien onder het kopje 'uw overeenkomsten'. In uw overeenkomst staat welke prestaties we vergoeden en tegen welk tarief.

U levert declaraties aan met in het voorlooprecord, rubriek 110 een van de AGB-codes van een medewerker in loondienst in rubriek 111 de AGB-code van uw praktijk. Wij betalen de declaratie altijd aan de praktijk.

Nieuwe medewerkers in loondienst in de praktijk

Wij koppelen de nieuwe medewerker aan uw contract. Zo voorkomt u dat een declaratie afgewezen wordt.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61