Veelgestelde vragen paramedische zorg

 Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via chat, e-mail of telefoon.

Patiënten die vóór 1 januari 2021 in behandeling zijn bij een zorgaanbieder die niet is aangesloten bij ParkinsonNet of Chronisch ZorgNet, mogen bij hun zorgaanbieder onder behandeling blijven. Dit geldt ook voor patiënten die na een onderbreking, terug onder behandeling komen.

Declaraties van patiënten die vóór 1 januari 2021 in behandeling waren in uw praktijk, kunt u ook na 1 januari nog bij ons declareren. Declaraties van nieuwe patiënten kunt u niet meer bij ons declareren. U mag de kosten hiervoor ook niet bij onze klant in rekening brengen. Wij verwachten dat u nieuwe klanten verwijst naar een praktijk waar Zilveren Kruis deze zorg heeft ingekocht of onze klant verwijst naar de Zorgzoeker van Zilveren Kruis.

Het KNGF Plusprogramma ondersteunde praktijken bij de uitvoering van de Plusvoorwaarden 2020 van Zilveren Kruis. Daarover hadden wij samenwerkingsafspraken gemaakt. In 2021 komen de plusvoorwaarden te vervallen en hebben wij de samenwerking met KNGF Plusprogramma opgezegd. Wij hebben de afgelopen tijd ook gesprekken gevoerd met het KNGF, echter zij voeren geen onafhankelijk praktijkkwaliteitsregister en zijn daarom ook geen partij voor de module Voortdurend Verbeteren.

U moet uw praktijk aanmelden bij een door Zilveren Kruis erkend praktijkkwaliteitsregister. Op dit moment is dat Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Ga naar keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/aanmelden om u aan te melden. Verder moet u ervoor zorgen dat uw praktijk op 1 december 2020 voldoet aan de voorwaarden van het praktijkkwaliteitsregister. Ga naar keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/kwaliteitscriteria of neem contact op met Keurmerk Fysiotherapie op 038 303 16 00.
Voor de modules Voortdurend Verbeteren ontvangt u een opslag op de tarieven van de overeenkomst fysiotherapie 2021. Deze tarieven zijn onderdeel van de overeenkomst Fysiotherapie. Deze worden 23 september 2020 in het zorginkoopportaal van Vecozo getoond.
Uiterlijk 1 juni leest u op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/fysiotherapie welke informatie u tijdens de contractering bij ons moet aanleveren, om te kunnen beoordelen of uw praktijk in aanmerking komt voor de module Samenwerking in de Regio.

Nee dat kan niet. Zilveren Kruis contracteert voldoende zorgaanbieders om onze klanten goede zorg dichtbij huis te leveren. Daarom sluiten wij geen betaalovereenkomsten af met niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Een betaalovereenkomst is een service naar onze klanten en geen recht voor zorgaanbieders. Het eerst aangewezen alternatief voor onze klanten die zorg afnemen bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, is zelf de declaratie indienen op grond van de polisvoorwaarden.

Uw beëindiging van de oude AGB-code geeft u door aan Vektis. Zodra wij de bevestiging van de beëindiging van de oude AGB-code krijgen, kunnen wij u een nieuw overeenkomst aanbieden op de nieuwe AGB-code. Vult u dan ons contactformulier in op onze website.

U stuurt zelf een creditnota. Deze levert u aan op de PM304 standaard. Het is belangrijk dat de correctieregel (creditregel) exact overeenkomt met de eerst ingediende regel (debetregel). De verschillende softwareleveranciers zijn op de hoogte van dit proces en u kunt hen benaderen voor meer informatie.

Bent u het afgelopen jaar gestart met het declareren op een chronische indicatie? Heeft u de 1e 20 nog niet op indicatiecode 8 ingediend? Declareert u dan de behandeldata vanaf januari van het nieuwe jaar door op indicatiecode 8. Pas als de 1e 20 op 8 zijn ingediend gaat u door op indicatiecode 1.

Voorbeeld

Een verzekerde heeft een aanvullende verzekering***  met 27 behandelingen. De eerste behandeldatum is op 2 november 2015 en heeft u gedeclareerd op indicatiecode 8.

Tussen 4 en 29 december 2015 worden er nog 8 behandelingen gegeven en gedeclareerd op indicatiecode 8. Als u de behandeling in het nieuwe jaar vervolgt, declareert u nog 12 behandelingen op indicatiecode 8 (ongeacht waar de verzekerde verzekerd is). Daarna gaat u over op indicatiecode 1.

Wij mogen u helaas geen diagnosecodes geven

Onze collega’s van het Contactcentrum zorgaanbieders en Declaratieservice hebben geen medische opleiding gehad. Zij mogen u daarom geen antwoord geven over diagnosecodes.
 
U kunt zelf de diagnosecode bepalen

Gebruikt u voor het bepalen van een diagnosecode de lijst met diagnosecodes (pdf). Past de aandoening van uw patiënt niet in deze lijst? Dan kunnen wij u geen diagnosecode geven. De paramedisch adviseur van Zilveren Kruis gebruikt deze lijst namelijk ook.

In bijlage 1 van het ‘Besluit zorgverzekering staan alle aandoeningen

U levert declaraties aan met in het voorlooprecord, rubriek 110 een van de AGB-codes van een medewerker in loondienst in rubriek 111 de AGB-code van uw praktijk. Wij betalen de declaratie altijd aan de praktijk.

Nieuwe medewerkers in loondienst in de praktijk

Wij koppelen de nieuwe medewerker aan uw contract. Zo voorkomt u dat een declaratie afgewezen wordt.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61