Zilveren Kruis verhoogt de tarieven fysiotherapie 2020

De verhoging is het resultaat van indexering aan de ene kant en tariefsreparatie op een aantal prestaties aan de andere kant. De individuele zitting fysiotherapie stijgt met 5,4% voor zorgaanbieders met een basisovereenkomst en met 1,1% voor zorgaanbieders met een plusovereenkomst.

Bestuurlijke afspraken

In het afgelopen voorjaar hebben er intensieve gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de paramedische sector en Zorgverzekeraars Nederland. Het resultaat van deze gesprekken staat verwoord in bestuurlijke afspraken. Eén van de afspraken is dat er een kostenonderzoek wordt gestart dat door alle partijen wordt gedragen. Dit kostenonderzoek is momenteel al gaande.

Kostenonderzoek

Zilveren Kruis heeft een actieve rol in het kostenonderzoek paramedie. We vinden het belangrijk om met de beroepsgroepen samen te komen tot een gedragen beeld van de dagelijkse praktijk. De uitkomsten van het onderzoek, die eind 2019 worden verwacht, neemt Zilveren Kruis mee in de tariefstelling voor 2021.