Afspraken over paramedische zorgverlening tijdens coronacrisis

Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen.

Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, na constructief overleg afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Ook in paramedische zorgverlening moeten professionals alle zeilen bijzetten. Zorgverzekeraars hebben waardering voor de inzet van paramedische zorgverleners en proberen hen waar mogelijk te ondersteunen om veilige zorg aan verzekerden te kunnen blijven bieden. Daarnaast willen paramedische zorgverleners hun aandeel leveren om er voor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zich beperkt en dat zij hun werk veilig kunnen doen. Waar mogelijk zal paramedische zorg digitaal plaatsvinden en in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd.

Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.
ZN onderhoudt nauw contact met de betrokken beroepsverenigingen, om waar nodig eventuele onduidelijkheden in gezamenlijkheid te bespreken en op te lossen. Gezamenlijk werken zorgverzekeraars en beroepsgroepen aan een overzicht met vragen en antwoorden voor zorgverleners.

Paramedische zorg tijdens de coronacrisis

De landelijke prestatiecode telefonische zitting is toegevoegd aan uw overeenkomst. Het tarief is gelijkgesteld aan het tarief van de Individuele zitting. 

Veelgestelde vragen

Ja, zorg die op een andere manier wordt geleverd dan in de praktijk, mag vanaf 1 maart gedeclareerd worden. We hebben met ZN en met het crisisteam binnen Zilveren Kruis afgesproken dat we ook zorg op afstand vergoeden. Declaraties met een behandeldatum vanaf 1 maart kunnen met terugwerkende kracht gedeclareerd worden.
 1. Het is alleen van toepassing op noodzakelijke zorg en op zorg die zich leent voor behandeling op afstand.
 2. Het dient ter vervanging van een fysieke zitting.
 3. De doelmatigheid moet geborgd zijn
  Volgens het huidige beleid kunnen zittingen op afstand al gedeclareerd worden. Echter, zittingen via Clickdoc, E-zorg, KPN zorgmessenger, Physitrack, Vtell/Vcare, Weseedo en Zaurus kunnen vanaf 16 maart ook gedeclareerd worden. Niet veilige applicaties zijn in elk geval: Skype, Zoom (beide de ‘consumentenversie’), Whatsapp en Facetime.
 • Fysiotherapie | 1920 - Telefonische zitting
 • Oefentherapie | 2700 - Telefonische zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • Logopedie | 4010 - Telefonische zitting logopedie.
  Voor logopedie wordt preverbale logopedie toegevoegd. Dit kan worden gedeclareerd als prestatie telelogopedie.
 • Ergotherapie | 5010 - Telefonische zitting ergotherapie
 • Huidtherapie | 7502 - Telefonische zitting huidtherapie