Aanvraag voor chronische fysio- en oefentherapie is niet nodig

Bij een medische diagnose, die recht geeft op onbeperkte fysiotherapie vanuit de basisverzekering, voegt u de verwijzing toe aan het behandeldossier van de klant. Zolang de verzekerde bij de dezelfde behandelaar blijft is het niet nodig om een jaarlijkse verwijzing op te vragen. Dit geldt ook voor een verwijzing voor behandeling aan huis.

Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig?

Iedere behandelaar heeft een verwijzing met juiste diagnose nodig voor het medisch dossier van de verzekerde. Bij een andere behandelaar of een nieuwe klacht is dus wel een nieuwe verwijzing nodig.

Wanneer is een verwijzing geldig?

Een verwijzing is geldig als deze is ondertekend door een huisarts, arts, bedrijfsarts, physician assistant of of een verpleegkundig specialist, die werkt onder verantwoordelijkheid van de behandelend medisch specialist.

Voor welke aandoeningen geldt dit?

Dit geldt voor alle aandoeningen die voorkomen in het Besluit zorgverzekering Artikel 2.6 en Bijlage 1.

Bekijk Artikel 2.6 en Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering