Aanpassing contracteerperiode fysiotherapie

De beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars werken samen aan de afspraken van het kostenonderzoek. Zilveren Kruis werkt samen met uw beroepsverenigingen aan toekomstbestendige paramedische zorg. Daarvoor zijn we in goed overleg met elkaar. Om te komen tot goede afspraken moeten kosten, betaalbaarheid en toegankelijke zorg in verhouding staan tot elkaar. Op basis van de uitkomsten van het gezamenlijke kostenonderzoek laten de beroepsverenigingen via werkagenda’s weten hoe zij de zorg efficiënt en betaalbaar willen houden.

De werkagenda van de beroepsvereniging voor fysiotherapie is nog niet gereed

Hierover zijn de zorgverzekeraars en uw beroepsvereniging nog in gesprek. Daarom verplaatsen wij de contracteerperiode voor fysiotherapeuten. Wij vinden het van groot belang dat we alle elementen uit de werkagenda (zoals vermindering administratieve lasten, inzet eHealth, groepszittingen, toepassing start- en stopcriteria ) kunnen meewegen om u een zo zorgvuldig mogelijk contract te kunnen aanbieden.

Wij passen de contracteerperiode voor fysiotherapeuten aan

Het portaal gaat op 7 oktober open. De tekentermijn loopt tot en met 9 november. Eerder hadden we in ons inkoopbeleid nog de periode 23 september tot en met 4 november 2020 genoemd. De nieuwe contracteerperiode is ook aangepast in het inkoopbeleid fysiotherapie 2021.