Pluspraktijken

Wij sluiten met praktijken die zich aantoonbaar inzetten voor kwaliteit en transparantie een Plusovereenkomst af. Van deze praktijken verwachten wij dat zij continu bezig zijn om het beste uit hun vak te halen. Dat zij klantervaringen en kwaliteit monitoren en dat verbeteren van het eigen professioneel handelen een onderdeel is van hun dagelijkse praktijkvoering.

Bekijk de veelgestelde vragen door paramedici

Kwaliteitsregisters

Binnen de nieuwe Plusovereenkomst bepalen de kwaliteitsregisters de norm. Bekijk de websites voor alle informatie en contact:

Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Plusprogramma KNGF

Vergoeding nazorg bij oncologie, hart- en vaataandoeningen uit Basis Plus Module

Bij een pluspraktijk biedt de Basis Plus Module (BPM) aanspraak op onbeperkte nazorg bij oncologie, hart- en vaataandoeningen. Als er aanspraak is vanuit de basisverzekering vergoeden wij uit de Basis Plus Module de eerste 20 zittingen. De vergoeding is ook opgenomen in de polisvoorwaarden van verschillende aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis, Pro Life, Interpolis, Avéro Achmea en OZF.

De uitgangspunten van de Basis Plus Module

 • De Basis Plus Module is een aparte aanvullende verzekering
 • Exclusief voor Pluspraktijken
 • Geen medische selectie
 • Er is wel een verwijzing nodig

Wie kan gebruikmaken van de Basis Plus Module?

De Basis Plus Module is een aparte aanvullende verzekering. Wanneer de klant ervoor kiest géén aanvullende verzekering af te sluiten, is het mogelijk bovenop de basisverzekering de Basis Plus Module af te sluiten. Dit houdt in dat het merendeel van deze verzekerden aanspraak kunnen maken op de vergoedingen uit de Basis Plus Module.

Hoe declareert u de zorg uit de Basis Plus Module?

 • U maakt gebruik van de prestatiecodelijst 990.
 • De letter Z is toegevoegd aan iedere prestatiecode. Zo is eenvoudig te monitoren wat het zorggebruik is in een bepaalde periode.
 • De BPM geeft géén vergoeding voor Code Soort Indicatie (CSI) 001.
 • De EPD-leveranciers zijn bij de introductie van de BPM door ons geïnformeerd.

Verzekerden vanaf 18 jaar en ouder

 • Is er aanspraak uit de basisverzekering? U declareert de 1e 20 behandelingen met de code Soort Indicatie (CSI) 008. Vanaf zitting 21 (CSI 001) vindt aanspraak plaats vanuit de basisverzekering. U volgt dan het reguliere proces: vanaf zitting 21 de landelijke prestatiecodes (prestatiecodelijst 012).
 • Is er geen aanspraak uit de basisverzekering. Dan geldt er 100% vergoeding vanuit de BPM en declareert u met de prestatiecodelijst 990 met de CSI code 009.

Verzekerden tot 18 jaar

U maakt alleen gebruik van CSI code 009.

Voorbeelden vergoeding

Bekijk hoe we nazorg bij oncologie, hart- en vaataandoeningen vergoeden aan de hand van 3 voorbeelden.

De verzekerde heeft recht op 27 zittingen uit de aanvullende verzekering. Is er bij de nazorg oncologie aanspraak vanuit de basisverzekering (chronische indicatie), dan vergoedt de Basis Plus Module de eerste 20 zittingen (volwassenen). Vanaf zitting 21 geldt dan aanspraak vanuit de basisverzekering. Voor de fysiotherapeutische nazorg oncologie wordt dus geen aanspraak gedaan op de 27 zittingen uit de aanvullende verzekering.

Is er bij de nazorg oncologie aanspraak vanuit de basisverzekering (chronische indicatie), dan vergoedt de Basis Plus Module de eerste 20 zittingen (volwassenen). Vanaf zitting 21 vindt er vergoeding plaats uit de basisverzekering. Is er geen aanspraak van uit de basisverzekering mogelijk? Dan worden alle zittingen voor fysiotherapeutische nazorg oncologie vergoed vanuit de Basis Plus Module.

De verzekerde heeft geen Basis Plus Module afgesloten en kan geen aanspraak maken op vergoeding uit een aanvullende verzekering. Wanneer er aanspraak is vanuit de basisverzekering (chronische indicatie) dan betaalt de verzekerde de eerste 20 zittingen zelf en is er vanaf zitting 21 vergoeding vanuit de basisverzekering. Wanneer aanspraak van uit de basisverzekering niet mogelijk is, dan zijn alle zittingen volledig voor eigen rekening van de verzekerde.

Hoeveel wordt maximaal vergoed uit de Basis Plus Module?

 • Deze polis vergoedt alle noodzakelijke en doelmatige zorg die binnen de vergoedingen van deze module valt.
 • De Pluspraktijk bepaalt in overleg met de verzekerde hoeveel behandelingen nodig zijn voor het fysiotherapeutische nazorgtraject
 • De fysiotherapeut beoordeelt welke zorg nodig is voor de verzekerde.
 • Is er sprake van preventief onderhoud in de vorm van zelf bewegen, dan valt dit niet onder curatieve zorg en is er geen recht op vergoeding van fysiotherapie.

Is er vergoeding mogelijk uit de Basis Plus Module voor een verzekerde die al jaren last heeft van bijvoorbeeld hartfalen?

Dit kan alleen als er een duidelijke (of nieuwe) indicatie is. Indien een verzekerde al jaren niet onder behandeling is van een fysiotherapeut voor hartfalen en de verzekerde wil hier gebruik van maken dan kan dit niet. Er is dan geen behandelindicatie. We adviseren de verzekerde dan gebruik te maken van medische fitness.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61