Veelgestelde vragen overige zorg

Algemene informatie over betaalovereenkomsten en het declareren van zorg.

Veelgestelde vragen over declareren

Voetzorg

 

Het in kaart brengen welke ondersteuning, zorg en behandeling nodig is voor een diabetes patiënt.

 

De huisarts (of praktijk ondersteuner) of medisch specialist stelt in de jaarlijkse controle van de voeten de simm’s classificatie en het zorgprofiel vast. De huisarts/specialist kan ook afspreken met de podotherapeut dat de podotherapeut het zorgprofiel vaststelt. Een pedicure mag geen zorgprofiel vaststellen.

 

 • Bij zorgprofiel 1 is recht op vergoeding van het jaarlijks voetonderzoek door een medisch pedicure, pedicure met certificaat diabetische voet (DV) of podotherapeut.
 • Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 is er recht op vergoeding zoals opgesteld in het behandelplan. In dat plan staat hoeveel en welke voetzorg nodig is.

De podotherapeut mag verzekerden doorverwijzen naar een medisch pedicure en regelt de afstemming met de pedicure.

Voetzorg uit de Basisverzekering wordt alleen door een podotherapeut gedeclareerd. De podotherapeut is de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor het gehele budget. De podotherapeut mag een verzekerde doorverwijzen naar een medisch pedicure en regelt dan de afstemming met de medisch pedicure. De podotherapeut dient de nota bij ons in.

 

 • jaarlijks voetonderzoek
 • opstellen behandelplan
 • inventarisatie bij verhoogd risico op wond/amputatie met verhoogde druk. Gebaseerd op een  gemiddelde inspanning per voetonderzoek
 • voorlichting/educatie
 • instrumentele behandeling nagelproblemen (zorgprofiel 2 en hoger)
 • instrumentele behandeling eelt/likdoorns/hyperkeratose
 • rapporteren, medische technieken, wonden verbinden en microbiologie

 

Wij hebben met de podotherapeuten afgesproken dat er per kwartaal een vierde deel van het jaarbudget ingediend mag worden.

 • Budget zorgprofiel 2 is maximaal € 240,- per kalenderjaar (behandelingen en jaarlijks voetonderzoek)
 • Budget zorgprofiel 3 is maximaal € 350,- per kalenderjaar (behandelingen en jaarlijks voetonderzoek)
 • Budget zorgprofiel 4 is maximaal € 470,- per kalenderjaar (behandelingen en jaarlijks voetonderzoek)

Budget zorgprofiel 1 is maximaal € 33,75 per kalenderjaar (jaarlijks voetonderzoek). Dit mag ook door een medisch pedicure met een betaalovereenkomst worden ingediend.

 

Nee, alleen een podotherapeut (hoofdbehandelaar) mag vanaf een zorgprofiel 2 of hoger als beheerder van het budget declareren. U kunt een overeenkomst aangaan met de podotherapeut.

 

De huisarts (of praktijk ondersteuner) of  medisch specialist stelt in de jaarlijkse controle van de voeten de simm’s classificatie en het zorgprofiel vast. De huisarts/specialist kan ook afspreken met de podotherapeut, dat de podotherapeut het zorgprofiel vaststelt.

Een pedicure mag geen zorgprofiel vaststellen.

 

Nee, een podotherapeut bepaalt een behandelplan vanaf zorgprofiel 2 en zal (eventueel) in overleg met de medisch pedicure een behandeltraject in zetten. De podotherapeut is de beheerder van het budget en is eindverantwoordelijke voor het declareren.

 

De podotherapeut is de beheerder van het budget. Advies is om de internist contact op te laten nemen met de podotherapeut en onderling afspraken te laten maken.

 

Een huisarts (POH) is het eerste aanspreekpunt voor een diabetespatiënt. Die kan contact leggen met de podotherapeut. Podotherapeuten zijn bereid naar verzorgingstehuizen te komen. Ze zorgen er dan voor zoveel mogelijk cliënten te zien en daarbij een voetonderzoek uit te voeren.

Advies: Overleg met de podotherapeut wat uw rol is en maak afspraken met de podotherapeut.

 

Dat kan een keuze zijn van uw cliënt. Indien er geen zorgprofiel vastgesteld kan worden door de podotherapeut, kan er geen gebruik gemaakt worden op de vergoedingsregeling uit de basisverzekering. De behandeling is dan voor eigen rekening van de cliënt.

 

Vanaf zorgprofiel 2 en hoger mag er tot maximale jaartarief uit de basisverzekering vergoed worden. Er is geen vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

 

De podotherapeut is vrij om te kiezen of hij pedicures in dienst neemt of een samenwerkingsverband aangaat met pedicures in de omgeving. Hier heeft Zilveren Kruis geen invloed op.

U kunt voor de diabetes cliënten alleen declareren voor zorgprofiel 1. Het budget voor zorgprofiel 1 is maximaal € 33,75 per kalenderjaar (jaarlijks voetonderzoek).

Indien u een betaalovereenkomst heeft dan kunt u via Vecozo elektronisch declareren. Voor 2015 zijn nieuwe prestatiecodes beschikbaar. Deze kunt u vinden op www.vektis.nl.

Als u geen betaalovereenkomst heeft dan kunt u de factuur meegegeven aan de cliënt. Deze kan de factuur zelf opsturen naar Zilveren Kruis.Prestatiecodes vanaf 1-1-2015 waarop u kunt declareren:

 • 054 22015 Preventieve voetzorg zorgprofiel 1
 • 054 22000 Behandeling medische indicatie reumapatiënt (reumatoïde artritis)
 • 054 22001 Behandeling medische indicatie reumapatiënt (bechterew)
 • 054 22002 Behandeling medische indicatie reumapatiënt (artrose)
 • 054 22003 Behandeling medische indicatie reumapatiënt (fibromyalgie)
 • 054 22004 Behandeling medische indicatie reumapatiënt (overige)
 • 054 22006 Behandeling medische indicatie herseninfarct (CVA)
 • 054 22007 Behandeling medische indicatie overig

 

Nee, dit kan niet. De podotherapeut is de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor het budget. De podotherapeut mag de patiƫnt doorverwijzen naar een medisch pedicure en regelt dan de afstemming met de medisch pedicure. De podotherapeut dient de nota bij ons in.

 

 • Bij zorgprofiel 1 is recht op vergoeding van het jaarlijks voetonderzoek door een medisch pedicure, pedicure met certificaat diabetische voet (DV) of podotherapeut.
 • Een medische pedicure of pedicure met aantekening, die een betaalovereenkomst heeft afgesloten met Zilveren Kruis, mag Budget zorgprofiel 1 met een maximaal bedrag van € 33,75 per kalenderjaar (jaarlijks voetonderzoek) rechtstreeks declareren.Behandelaar = Pedicure = Basisverzekering (DM)

Zorgprofiel 1

 • Jaarlijks voetonderzoek door (Medisch) pedicure of (chiropedist)
 • Voorlichting/educatieBehandelaar = Pedicure = Aanvullende verzekering( DM)

Preventieve voetzorg (behandelingen)

 • Instrumentele behandeling nagelproblemen
 • Instrumentele behandeling bv. eelt/likdoorns/hyperkeratoseBehandelaar = Pedicure = Aanvullende verzekering (CVA, Reuma en medische voet AGIS)

Extra informatie

 • Voor verzekerde met diabetes mellitus vervalt de machtigingseis
 • Voor CVA, Reuma en medische voet voormalig AGIS is wel een machtiging nodig in 2015
 • Wanneer er recht is vanuit de aanvullende verzekering, mag CVA, Reuma en medische voet voormalig AGIS ook rechtstreeks gedeclareerd worden wanneer u een betaalovereenkomst hebt afgesloten met Zilveren Kruis

 

U kunt voor podotherapie uit de basisverzekering en aanvullende verzekering declareren bij Achmea. Indien u een betaalovereenkomst heeft dan kunt u via Vecozo elektronisch declareren. Voor 2015 zijn nieuwe prestatiecodes beschikbaar. Deze kunt u vinden op www.vektis.nl.

Voor vergoedingen uit de basisverzekering mag u per verzekerde, één maal per kwartaal een vierde deel van het jaarbudget declareren.

 

U kunt voor podotherapie uit de basisverzekering en aanvullende verzekering declareren bij Zilveren Kruis.

Indien u een betaalovereenkomst heeft dan kunt u via Vecozo elektronisch declareren. Voor 2015 zijn nieuwe prestatiecodes beschikbaar. Deze kunt u vinden op www.vektis.nl.

Indien u geen betaalovereenkomst heeft dan kunt u de factuur meegegeven aan de cliënt. Deze kan de factuur dan zelf opsturen naar Zilveren Kruis. Dit moet een kwartaalafrekening zijn.

Prestatiecodes vanaf 1-1-2015, waarop u kunt declareren:

 • 012 9200 jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1
 • 012 9201 voetzorg vallende onder zorgprofiel 2
 • 012 9202 voetzorg vallende onder zorgprofiel 3
 • 012 9203 voetzorg vallende onder zorgprofiel 4

en uit de Aanvullende verzekering:

 • 012 9100 Onderzoek / consult / therapie podotherapie
 • 012 9101 Podotherapeutische zolen
 • 012 9102 Orthesen bij podotherapeut
 • 012 9103 Reparatie / correctie podotherapeutische zool / orthese

 

U kunt voor podotherapie uit de basisverzekering en aanvullende verzekering declareren bij Zilveren Kruis. Indien u een betaalovereenkomst heeft dan kunt u via Vecozo elektronisch declareren. 

Voor 2015 zijn nieuwe prestatiecodes beschikbaar. Deze kunt u vinden op www.vektis.nl. Indien u geen betaalovereenkomst heeft dan kunt u de factuur meegegeven aan de cliënt. Deze kan de factuur moet een kwartaal afrekening zijn, de verzekerde stuurt dan zelf opsturen naar Zilveren Kruis.

Prestatiecodes vanaf 1-1-2015, waarop u kunt declareren:

 • 012 9200 jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1
 • 012 9201 voetzorg vallende onder zorgprofiel 2
 • 012 9202 voetzorg vallende onder zorgprofiel 3
 • 012 9203 voetzorg vallende onder zorgprofiel 4

en uit de Aanvullende verzekering:

 • 012 9100 Onderzoek / consult / therapie podotherapie
 • 012 9101 Podotherapeutische zolen
 • 012 9102 Orthesen bij podotherapeut

Huidtherapie

 

Nee, u kunt geen overeenkomst sluiten. U kunt een contract sluiten wanneer u naast acne, camouflage, epilatie, oedeemtherapie geeft.  Bekijk of u voldoet aan onze voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website.

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61