Declareren Overige zorg

Veelal gaat het hier om vergoedingen vanuit de Aanvullende verzekering. Bij een zorgverlener waarmee wij geen betaalafspraken hebben gemaakt, betaalt de verzekerde de nota eerst zelf aan u. Deze nota declareert de verzekerde vervolgens bij Zilveren Kruis. Over het algemeen ontvangt men dan een lagere vergoeding.

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

Juiste registratie in het AGB register van Vektis

Wij controleren aan de hand van de registratie in het AGB-register of een nota voor alternatieve zorg aan onze polisvoorwaarden voldoet. In onze polisvoorwaarden staat welk lidmaatschap van welke beroepsvereniging noodzakelijk is voor vergoeding aan de klant van de gedeclareerde alternatieve zorg.  Dit betekent dat een zorgverlener in het AGB-register geregistreerd moet staan met een AGB-code én deze zorgverlener in het AGB-register via een erkenning geregistreerd staat als lid van de in de polisvoorwaarden genoemde beroepsvereniging. Lees meer...

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een betaalovereenkomst afsluiten

Als u een betaalovereenkomst met ons heeft betekent dit dat:

  • u rechtstreeks declareert via VECOZO;
  • wij u uitbetalen op het door u opgegeven bankrekeningnummer;
  • de uitbetaling plaatsvindt volgens de polisvoorwaarden en het daarbij geldende restitutietarief.

Let wel: Een betaalovereenkomst is niet hetzelfde als een inkoopovereenkomst. Een betaalovereenkomst wordt alleen afgesloten met een niet-gecontracteerde leverancier.

U kunt een wijziging van uw IBAN rekeningnummer doorgeven via één van deze formulieren. Lees meer...

Nee, u kunt met een betaalovereenkomst alleen elektronisch via VECOZO declareren. Declaraties op papier of met een akte van cessie neemt Zilveren Kruis niet in behandeling.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61