Juiste registratie in het AGB-register

Wij controleren aan de hand van de registratie in het AGB-register van Vektis of een nota aan onze polisvoorwaarden voldoet. In onze polisvoorwaarden staat welk lidmaatschap van welke beroepsvereniging noodzakelijk is voor vergoeding aan de klant van de gedeclareerde zorg. Dit betekent dat u in het AGB-register geregistreerd moet staan met een persoonlijke AGB-code én via een erkenning geregistreerd staat als lid van de in de polisvoorwaarden genoemde beroepsvereniging. Nota's die hieraan niet voldoen nemen we niet meer in behandeling.

Gewijzigd beleid

In samenwerking met de beroepsverenigingen en Vektis zijn er wijzigingen doorgevoerd. Wij hebben de beroepsgroepen gevraagd contact op te nemen met Vektis en de leden te informeren over dit gewijzigde beleid om ervoor te zorgen dat de registratie in het AGB-register op orde is.

Controleer of u juist geregistreerd bent

Door een juiste registratie in het AGB-register kunnen wij de nota’s van onze klanten snel en correct vergoeden. U kunt een AGB-check doen. Zo zorgt u voor de juiste registratie in het AGB-register.

Doe de AGB-check

Juiste gegevens op de nota

Gebruik hiervoor de voorbeeldnota (pdf), die landelijk is vastgesteld. De persoonlijke AGB-code van de behandelaar moet op de nota staan. De AGB-code van de praktijk alleen is niet voldoende omdat wij dan niet zien of u lid bent van een door ons erkende beroepsvereniging.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over de AGB-registratie en de registratie van erkenningen dan kunt u als beroepsvereniging bij Vektis terecht via referentieproducten@vektis.nl. Zorgverleners kunnen vragen stellen via info@agbcode.nl. Heeft u vragen over onze wijze van controleren? Stuur dan een e-mail naar relatiebeheerleiden@zilverenkruis.nl.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61