Juiste registratie in het AGB-register van Vektis

Vanaf 15 april 2018 controleren wij aan de hand van de registratie in het AGB-register of een nota voor alternatieve zorg aan onze polisvoorwaarden voldoet.

In onze polisvoorwaarden staat welk lidmaatschap van welke beroepsvereniging noodzakelijk is voor vergoeding aan de klant van de gedeclareerde alternatieve zorg. Dit betekent dat een zorgverlener in het AGB-register geregistreerd moet staan met een AGB-code én deze zorgverlener in het AGB-register via een erkenning geregistreerd staat als lid van de in de polisvoorwaarden genoemde beroepsvereniging.

Betere afhandeling van nota’s van onze klanten

Door een juiste registratie van uw leden in het AGB-register van Vektis kunnen wij de nota’s van onze klanten snel en correct vergoeden.

Juiste registratie vóór 15 april 2018 is van belang!

Voordat wij gebruik maken van de controle op de registratie in het AGB-register van Vektis willen wij zorgverleners de tijd geven om hun registratie op orde te brengen. Wij vragen u als beroepsvereniging uw leden te informeren over dit gewijzigde beleid en met uw leden ervoor te zorgen dat de registratie in het AGB-register op orde is.

Als de registratie van uw leden in het AGB-register juist en actueel is, kunnen wij onze processen daarop baseren en zal er geen uitvraag van ledenlijsten meer worden gedaan. Zo werken we gezamenlijk aan minder administratieve handelingen voor u als beroepsorganisatie en uw leden.

Hoe zorgt u voor de juiste registratie in het AGB-register?

Doe de AGB-check

Nota’s worden snel en goed verwerkt met de juiste gegevens op de nota

Gebruik hiervoor de voorbeeldnota (pdf), die landelijk is vastgesteld. Op pagina 16 en 17 van het document vindt u de voorbeelden. Op pagina 16 en 17 van het document vindt u de voorbeelden.

De persoonlijke AGB-code van de behandelaar moet op de nota staan

De AGB-code van de praktijk alleen is niet voldoende. Zonder persoonlijke AGB-code op de nota kunnen we niet zien of u lid bent van een door ons erkende beroepsvereniging.

Wij nemen geen nota’s in behandeling na 15 april 2018

Als uw erkenningen niet volledig geregistreerd staan in Vektis nemen wij de ingediende nota’s niet meer in behandeling. De zorgverlener moet in het AGB register met een erkende beroepsvereniging vermeld staan.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over de AGB-registratie en de registratie van erkenningen dan kunt u als beroepsvereniging bij Vektis terecht via referentieproducten@vektis.nl. Zorgverleners kunnen vragen stellen via info@agbcode.nl

Heeft u vragen over onze wijze van controleren? Stuur dan een e-mail naar relatiebeheerleiden@zilverenkruis.nl

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61