Selectieve polis en niet-geselecteerd ziekenhuis

3 voorbeelden van situaties

Voorbeeld 1

Een patiënt met een selectieve polis komt bij uw ziekenhuis. Er is sprake van een uitzondering, waardoor de patiënt recht heeft op volledige vergoeding van de behandeling.

 1. Bart komt bij uw ziekenhuis.
 2. Uw ziekenhuis checkt op verzekeringsrecht (COV-check) en ziet dat Bart een selectieve polis heeft. Uw ziekenhuis concludeert dat de benodigde behandeling een uitzondering is.
 3. Uw ziekenhuis informeert Bart dat het niet gecontracteerd is, maar dat zijn behandeling een uitzondering betreft. Dit betekent dat Bart toch recht heeft op volledige vergoeding van de behandeling volgens de polisvoorwaarden.
 4. Bart ondergaat de behandeling.
 5. Uw ziekenhuis declareert de behandeling via VECOZO.
 6. Zilveren Kruis handelt de declaratie af en stuurt de retourinformatie naar uw ziekenhuis.
 7. Bart ontvangt bericht van Zilveren Kruis als er nog eigen risico openstaat dat hij moet betalen. Bart is blij dat de behandeling goed is verlopen.

Voorbeeld 2

Een patiënt met een selectieve polis komt in uw ziekenhuis. Het is planbare zorg, waardoor de patiënt recht heeft op 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Er is geen sprake van een uitzondering. Bianca wil wél worden behandeld in uw ziekenhuis.

 1. Bianca komt bij uw ziekenhuis.
 2. Uw ziekenhuis controleert op verzekeringsrecht (COV-check) en ziet dat Bianca een selectieve polis heeft. Uw ziekenhuis concludeert dat er geen sprake is van een uitzondering, maar van planbare zorg.
 3. Uw ziekenhuis informeert Bianca vooraf dat het niet gecontracteerd is en dat zij daardoor een deel van de kosten zelf moet betalen. Bianca wil toch behandeld worden en ondergaat de behandeling. Dit is haar eigen verantwoordelijkheid.
 4. Uw ziekenhuis declareert de behandeling via VECOZO.
 5. Zilveren Kruis betaalt 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief aan uw ziekenhuis. Uw ziekenhuis kan er voor kiezen om de overige 25% in rekening te brengen bij de verzekerde.

Voorbeeld 3

Een patiënt met een Selectieve polis komt in uw ziekenhuis. Het is planbare zorg, waardoor de verzekerde recht heeft op 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Er is geen sprake van een uitzondering. Bob wil niét worden behandeld in uw ziekenhuis.

 1. Bob komt bij uw ziekenhuis.
 2. Uw ziekenhuis controleert op verzekeringsrecht (COV-check) en ziet dat Bob een selectieve polis heeft. Uw ziekenhuis concludeert dat er geen sprake is van een uitzondering maar van planbare zorg.
 3. Uw ziekenhuis informeert Bob vooraf dat het niet gecontracteerd is en dat Bob daardoor een deel van de kosten zelf moet betalen.
 4. Bob ziet af van een behandeling in uw ziekenhuis. Hij raadpleegt de website van Zilveren Kruis voor een ziekenhuis waar hij de behandeling wel 100% vergoed krijgt.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61