Wijzigingen polisvoorwaarden 2019

In 2019 zijn er wijzigingen in de polisvoorwaarden. Dit heeft gevolgen voor declaraties en aanvragen van een machtiging. Bekijk de belangrijkste wijzigingen.

Algemeen

Voor 2019 kennen wij een aantal wijzigingen in de polisvoorwaarden. Wij hebben deze voor u op een rij gezet.

Fysiotherapie in verband met COPD wordt vergoed voor verzekerden vanaf 18 jaar

Kijk voor meer informatie over de vergoedingen op de website van Zorginstituut Nederland.

Vergoeding fysiotherapie en oorstandcorrectie tot 18 jaar

Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in de vergoeding van het aantal behandelingen vanuit de aanvullende verzekering. Doe voorafgaand aan uw behandeling een COV check om te zien of de patiënt in aanmerking komt voor een vergoeding uit onze aanvullende verzekeringen.

Aanvulling op de toegestane verwijzers per 1-1-2019

  • Een Physician Assistant mag verwijzen voor Medisch Specialistische Revalidatie (MSR)
  • Een verloskundige mag verwijzen naar de trombosedienst in het geval van zwangerschap of bevalling
  • Een tandprotheticus mag verwijzen naar een kaakchirurg, bij verdenking op pathologie in een tandeloze kaak

Limitatieve lijst kaakchirurgie

Vanaf 1 januari 2019 is er een landelijke limitatieve lijst kaakchirurgie. Deze lijst is opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland. Dit betekent dat er landelijk is afgesproken welke behandelingen kaakchirurgie van te voren gemachtigd moeten worden. Met deze nieuwe lijst is er een aantal wijzigingen welke behandeling van te voren aangevraagd moeten worden. In het overzicht treft u aan welke behandelingen vanaf 1 januari 2019 moet aanvragen. De reden van deze nieuwe lijst is dat er is gebleken dat zorgverzekeraars afwijken van de eerder opgestelde limitatieve lijst in 2012. De lijst moet bijdragen aan de transparantie en aan de vermindering van administratieve lasten. Er is op deze manier sprake van een uniform aanvraagproces van machtigingen kaakchirurgie. U doet deze aanvragen in het machtigingenportaal. De limitatieve lijst vindt u op de website van Vecozo.

Wijziging Uzovi code De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ)

Vanaf 1 januari 2019 worden alle verzekerden van Uzovi-code 7084 DFZ overgezet naar Uzovi-code 3358 DFZ. Lees meer over de wijziging van de Uzovi-code.

Wijzigingen Volmachten IAK en Aevitae

Er heeft een wijziging plaats gevonden in de volmachten van Avéro. Per 1 januari 2019 is Aevitae opgeheven als volmacht. Declaraties tot en met 31 december 2018 kunnen nog worden ingediend op Uzovi code 8958.

IAK heeft een naamswijziging ondergaan per 1 september 2018. IAK heet nu One Underwriting Health B.V. De Uzovi code blijft 8971. Dit zijn de contactgegevens: 

Naam One Underwriting Health B.V.
Telefoon 040 261 19 88
E-mail zorgaanbieders@one-uw.nl

Zorginkoop

Hartmonitoring

Samen brengen we de zorg naar huis

Zilveren Kruis biedt verzekerden steeds vaker de keuze om zorg op maat veilig thuis te ontvangen. Het gaat hierbij om onder andere telemonitoring, beeldbellen en behandelingen thuis. Deze beweging van ‘zorg veilig naar huis brengen’ is al enkele jaren gaande. Samen met partners uit het zorgveld, patiënten(verenigingen) en innovatieve (tech)bedrijven zet Zilveren Kruis zich in om deze ontwikkeling te versnellen.

Zilveren Kruis wil telebegeleiding voor chronisch hartfalen voor haar verzekerden breed beschikbaar maken

De inzet van telebegeleiding versterkt de eigen regie van patiënten, verhoogt de kwaliteit van leven en voorkomt onnodige bezoeken en opnames in het ziekenhuis. De patiënt meet thuis vitale parameters zoals bloeddruk, gewicht en hartslag. Dit geeft direct inzicht in de actuele gezondheidstoestand. Het is voor patiënten fijn dat zij dankzij eHealth niet steeds naar het ziekenhuis hoeven, maar thuis – op afstand – onder behandeling zijn. Vanuit die overtuiging wil Zilveren Kruis telebegeleiding breed beschikbaar maken.

We kopen telebegeleiding in als integraal onderdeel van het zorgpad chronisch hartfalen

U krijgt van Zilveren Kruis drie jaar lang een vaste prijs per chronisch hartfalenpatiënt. Door niet te betalen per behandeling maar per patiënt, is er ruimte om te investeren in telebegeleiding. Het biedt ziekenhuizen daarmee ook een extra beloning om zorg naar huis te verplaatsen, doordat besparingen tijdens de 3 jarige contractperiode mogen worden gehouden.

Voor vragen, neem contact op met de inkoper van Zilveren Kruis en bekijk hier het inkoopbeleid (pdf).

Prostaatkankeroperaties

Zilveren Kruis koopt alleen prostaatkankeroperaties in bij ziekenhuizen die meer dan 100 keer per jaar op die locatie opereren

Ziekenhuizen die niet aan de minimumnorm voldoen en verwijzen naar een ander ziekenhuis voor de operatie kunnen niet meer bij ons declareren. Ook niet als de uroloog meegaat met zijn patiënt en de operatie op een andere locatie uitvoert. Onderlinge financiële afspraken laten wij aan het netwerk zelf.

De volgende DBC-zorgproducten zijn uit de prijslijst gehaald bij de ziekenhuizen die hiervoor niet zijn gecontracteerd:

Zorgproductcode Omschrijving behandeling
020109012 Prostaatmaligniteit | Oper open (zeer) zwaar | Zonder lymfklieroperatie | Nieuw maligne geslorg/prostaat man
020109013 Prostaatmaligniteit | Oper open (zeer) zwaar | Met lymfklieroperatie | Nieuw maligne geslorg/prostaat man
020109036 Prostaatmaligniteit | Oper laparoscopisch zeer zwaar/ middel | Zonder lymfklieroperatie | Zonder VPLD | Nieuw maligne geslorg/prostaat man
020109037 Prostaatmaligniteit | Oper laparoscopisch zeer zwaar/ middel | Zonder lymfklieroperatie | Met VPLD | Nieuw maligne gesl org/prostaat man
020109038 Prostaatmaligniteit | Oper laparoscopisch zeer zwaar/ middel | Met lymfklieroperatie | Zonder VPLD | Nieuw maligne geslorg/prostaat man
020109039 Prostaatmaligniteit | Oper laparoscopisch zeer zwaar/ middel | Met lymfklieroperatie | Met VPLD | Nieuw maligne geslorg/prostaat man

EI nota's met deze zorgproductcodes wijzen wij per 1 januari 2019 dan ook af.

Declaratieafhandeling

Pakketcodes Selectieve polissen 2019

Per 1 januari 2019 kent Zilveren Kruis de volgende pakketcodes voor de selectieve polissen.

Pakketnaam Code Uzovi
Zilveren Kruis Budget 106

3311

ZieZo Selectief Polis 109 3311
Zilveren Kruis Basis Budget (ABN) 179 3311
Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank) 186 3311
Principe Polis Budget 196 3311
Zorg Plan Selectief polis (volmacht) One Underwriting Health B.V. SV8 8971

De pakketcode 126 Zilveren Kruis Internet Basis Budget wordt per 1 januari 2019 uit gefaseerd naar pakketcode 106. Nieuw is de Principe Polis Budget dit is een selectieve polis van Pro Life.

Aanvraagformulier machtiging via onze website

Wij willen zoveel mogelijk aanvragen via het machtigingenportaal ontvangen. Is indienen via het machtigingenportaal niet mogelijk gebruikt dan het online aanvraagformulier via onze website.

Systeem schadejaar 2015 dicht

Zilveren Kruis sluit per 1 december 2018 het declaratiesysteem voor het schadejaar 2015

In november hebben wij u hier al over geïnformeerd.

Declaraties schadejaar 2015 wijzen wij per 1 december 2018 af en worden niet meer vergoed

De afwijscode die u dan ontvangt is 8024 “niet conform afspraken” wat betekent: Factuurdatum ligt te ver in het verleden’. Coulance is hierin niet mogelijk. Dit geldt ook voor Avéro, FBTO, Interpolis en OZF.