Verandering registratie dure geneesmiddelen

Vanaf 1 januari 2017 worden de dure geneesmiddelen (Add-ons en OZP-stollingsfactoren) op een aparte Vektis-standaard aangeleverd, de DG301. Dit betekent een extra declaratiestroom voor u en voor ons. Daarnaast betekent het een andere manier van registreren.

In 2016 werd er op hoeveelheid werkzame stofnaam en de prijs hiervan geregistreerd. Nu op artikelnummer en de lijstprijs van het artikel. Deze nieuwe manier van registreren en declareren maakt voor ziekenhuizen, verzekerden en zorgverzekeraars transparant welk medicijn voor welke indicatie is toegepast. Het CIBG stelt in opdracht van VWS een add-on lijst samen, waar alle mogelijk te declareren middelen op staan.

Zilveren Kruis is klaar voor het declaratieproces

Zilveren Kruis contracteert, net als alle andere Zorgverzekeraars, op ZI nummer (artikel) en maakt een prijsafspraak hierover. Deze prijzen worden door beide partijen geaccordeerd en uiteindelijk ingelezen in ons declaratieverwerkingssysteem. Vervolgens wordt u gebeld en kunt u gaan declareren. De binnengekomen declaratie wordt volgens de invulinstructie van Vektis afgehandeld. In de invulinstructie op pagina 45 tot en met 50 vindt u de onlangs aangepaste rekenvoorbeelden. Declaratieregels waarbij het tarief hoger is dan toegestane declaratietarief worden door ons afgewezen.

Veelvoorkomende retourcodes

RA Extern Omschrijving Toelichting
8607 Indicatie duur geneesmiddel ontbreekt of is onjuist. Rubriek 0422 in de EI standaard heeft een onjuiste waarde. De indicatiecode hoort niet bij het artikelnummer die gedeclareerd wordt. De combinatie komt niet overeen met de combinaties die vastliggen in DT171 (landelijke code lijst die is ingelezen)
8100 Het declaratiebedrag correspondeert niet met de andere bedragvelden in het prestatierecord De waarde van rubriek 0433 declaratiebedrag incl. BTW moet gelijk zijn aan de som van de rubrieken 0427 declaratiebedrag excl. BTW en 0432 BTW bedrag op detailniveau.
1509 Afleveringseenheid is onjuist Rubriek 0412 is gevuld met een onjuiste aflevereenheid.
8014 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist In dit geval is rubriek 0416 met een onjuiste AGB-code gevuld. Of rubriek 0417 is met een foutieve waarde gevuld.
8017 Van deze creditering is geen debitering bekend. Creditregel heeft betrekking op een debetregel die wel bij ons aanwezig is in IKAZ, maar nog niet is afgehandeld.
611 De rubriek berekend bedrag zorgaanbieder (rubriek 0429) is groter dan het bedrag schade (tarief x aantal) wat is berekend
Er wordt een onjuist aantal aangeleverd. Er moet rekening worden gehouden met de inkoophoeveelheid van het desbetreffende artikelnummer
613 Er wordt geen vergoeding uitgekeerd aan de verzekerde. De combinatie artikelnummer en indicatiecode bepaalt of er aanspraak is voor het geneesmiddel. In dit geval worden artikelnummers i.c.m. indicatiecode gedeclareerd waarvoor geen aanspraak is.