Zilveren Kruis verheldert de overeenkomst MSZ 2020 op 4 punten

Op een aantal plekken in de overeenkomst hebben we aanvullingen of verhelderingen aangebracht. De overeenkomst is op deze onderwerpen beter uitgeschreven of vereenvoudigd.

Het gaat om de onderwerpen:

  • Zorg Veilig Thuis
  • Add-on geneesmiddelen
  • Stand van Wetenschap & Praktijk
  • Verwijzers MSR

De nieuwe versie van onze overeenkomst, met uitgebreide toelichting, is via e-mail aan u verstuurd. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij uw zorginkoper.