Voorwaardelijke toelating tot de basisverzekering

Sommige vormen van zorg zijn voorwaardelijk tot de Basisverzekering toegelaten. Het gaat dan om zorg waarbij twijfel bestaat over de effectiviteit of waarvan de effectiviteit niet of nog niet bewezen is. Dit kunnen nieuwe behandelmethoden zijn, maar ook zorg die al in de Basisverzekering zit, maar waarover twijfel bestaat of is ontstaan.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende vormen van geneeskundige zorg (artikel 2.4 Besluit zorgverzekering) voorwaardelijk opgenomen in het verzekerde pakket:

 • HIPEC bij colorectaal carcinoom
 • Autologe vettransplantaties bij borstreconstructie na borstamputatie
 • Vaccinaties met dendritische cellen bij huidkanker
 • TILs bij huidkanker in vergevorderd stadium

HIPEC bij colorectaal carcinoom

HIPEC staat voor Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie. Het is een combinatie van chirurgie en chemotherapie. Colorectaal carcinoom is kanker in het laatste deel van de dikke darm. HIPEC wordt toegepast bij dikke darmkanker die is uitgezaaid naar het buikvlies. Zichtbare tumoren en aangetaste delen van het buikvlies worden verwijderd en daarna wordt verwarmde chemotherapie rondgepompt in de buikholte.

PTED-behandeling bij lumbale hernia

Een lumbale hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf in de onderrug. PTED staat voor Percutane Transforaminale Endoscopische Discectomie. Dit is een operatiemethode die wordt toegepast bij het opheffen van (onder meer) een hernia. Bij deze techniek wordt via punctie met een naald de wervel bereikt waar de hernia aanwezig is. Deze naald wordt vervangen door een smalle buis die ruimte biedt voor een endoscoop. Alsdan wordt de hernia opgeheven.

Autologe vettransplantaties bij borstreconstructie na borstamputatie

Autologe vettransplantatie (ook wel lipofilling genoemd) is een chirurgische techniek waarbij lichaamseigen vetcellen worden gebruikt. Het vet wordt vanuit een deel van het eigen lichaam naar de borst gebracht, met als doel een borst te reconstrueren. Deze techniek wordt verzekerde zorg voor een specifieke groep patiënten, namelijk die met een status na borstamputatie ten gevolge van borstkanker.

Vaccinaties met dendritische cellen bij huidkanker

Dendritische cellen zijn een essentieel onderdeel van het immuunsysteem, omdat deze cellen afweercellen kunnen activeren. In een laboratorium worden, op basis van het bloed van de patiënt, dendritische cellen “getraind” en daarna krijgt de patiënt deze cellen terug door middel van vaccinatie. Het afweersysteem wordt hierdoor geactiveerd. Deze behandelvorm wordt verzekerde zorg voor een specifieke groep patiënten, namelijk die met een kwaadaardige huidtumor (stadium III maligne melanoom).

TILs bij huidkanker in vergevorderd stadium

TILs staat voor tumorinfiltrerende lymfocyten behandeling. Hierbij worden afweercellen uit de tumor van een kankerpatiënt gehaald, waarna deze cellen worden vermeerderd in een laboratorium. Vervolgens worden deze cellen weer ingebracht bij de patiënt. Hierdoor ontstaat een reactie van het immuunsysteem op de tumorcellen. Deze behandelvorm wordt verzekerde zorg voor een specifieke groep patiënten, namelijk die met huidkanker in een vergevorderd stadium (stadium IV maligne melanoom).

Voorwaardelijke toelating 2015 (reeds bekend in 2014)

De volgende vormen van zorg waren voor 2015 al voorwaardelijk toegelaten:

 1. Behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten met toepassing van anaesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken.
 2. Behandeling van therapieresistente hypertensie (hoge bloeddruk waarbij de standaardbehandeling niet voldoende effectief is) met toepassing van percutane renale denervatie.
 3. Behandeling door middel van transluminale endoscopische step-up benadering van een geïnfecteerde pancreasnecrose.
 4. Het verrichten van een autologe stamceltransplantatie bij een ernstige therapierefractaire morbus Crohn.

De zorg onder 1,2,3 en 4 is alleen verzekerd als uw patiënt deelneemt aan hoofdonderzoek naar de effectiviteit van de zorg dat door ZonMw wordt betaald of aanvullend landelijk observationeel onderzoek naar de zorg dat in samenwerking met het hoofdonderzoek wordt opgezet en verricht indien:

 • de patiënt behoudens de zorginhoudelijke criteria, niet voldoet aan de criteria voor deelname aan het hoofdonderzoek, of
 • de patiënt niet heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek en de inclusie voor dat hoofdonderzoek is beëindigd, of
 • de patiënt heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek zonder de zorg te hebben ontvangen en de deelname aan het hoofdonderzoek voor u is voltooid.

Voorwaardelijke toelating geneesmiddelen per 2015

De volgende geneesmiddelen zijn geselecteerd om eventueel voorwaardelijk te worden toegelaten tot het verzekerde pakket:

Fampyra
Extramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met multiple sclerose (MS).

Benlysta®
Intramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met de auto-immuunziekte SLE.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61