Machtigingen MSZ

Voor een aantal behandelingen is een machtigingsaanvraag vooraf nodig.

Zilveren Kruis houdt zich aan de Limitatieve Lijst van ZN (xlsx). De vergoedingsregels van de basisverzekering die gelden per behandelingen op de limitatieve lijst zijn uitgeschreven in de. Deze richtlijnen volgen wij in de beoordeling van uw aanvraag.

U vraagt digitaal een machting aan via het Machtigingenportaal op VECOZO. Het Machtigingenportaal is toegankelijk voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en mondzorgverleners. Dit geldt voor alle behandelingen waarvoor een machtiging nodig is. Deze behandelingen staan op de Limitatieve lijst van ZN (xlsx).

De voordelen op een rij

  • U hoeft niet meer te zoeken naar de juiste zorgverzekeraar
  • Eén loket voor alle aanvragen
  • Automatisch de juiste beslisboom
  • Direct duidelijkheid over de beoordeling
  • Sneller inplannen en behandelen van uw patiënten

Hoe maakt u gebruik van het Machtigingenportaal?

U gaat naar VECOZO en vraagt een certificaat aan voor het Machtigingenportaal. Voor het Machtigingenportaal heeft u een aparte autorisatie op uw VECOZO-certificaat nodig. Deze vraagt u ook aan via VECOZO.

  • Een persoonlijk certificaat met uitbreiding voor het Machtigingenportaal.
  • Autorisatie voor Controle op Verzekeringsrecht (COV). Met behulp van COV kan namelijk eerst worden opgezocht bij welke verzekeraar de verzekerde zijn polis heeft afgesloten.

VECOZO zorgt dat de machtigingsaanvraag bij de juiste verzekeraar aankomt.

Wat als de aanvraag niet via het machtigingenportaal kan worden ingediend?

In sommige gevallen kunt u een aanvraag niet via het Machtigingenportaal doen. Gebruik dan het online machtigingsformulier.

Stuur meteen de juiste informatie mee met uw machtigingsaanvraag

Om uw machtigingsaanvraag zo snel mogelijk te verwerken adviseren wij u om de volgende informatie mee te sturen. U krijgt dan snel informatie over de beoordeling.

  • Foto’s en klachten op bij: een neuscorrectie, buikwandcorrectie, littekencorrectie, gynaecomastie, dermolipectomie bovenarmen en bovenbenen, voorhoofdslift of wenkbrauwlift en bij een laserbehandeling van een vaatafwijking of een pigmentstoornis.
  • Bij een borstverkleining of borstvergroting: cupmaten en klachten.
  • Bij refractiechirurgie: Sterktes en de cilinderafwijking. Ook vragen wij of er sprake is van een contactlens- en/of brilintolerantie.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de oorstandcorrecties tot 18 jaar machtigingsvrij

U hoeft voor deze behandelingen geen aanvraag in te dienen als u een contract heeft met Zilveren Kruis én als de verzekerde de juiste aanvullende verzekering heeft. 
Deze machtigingsvrije werkwijze heeft als doel het machtigingenproces te versnellen voor onze verzekerde, uw patiënt.

De beslisboom voor de aanvullende verzekering is gesloten

U kunt wel een aanvraag via VECOZO indienen wanneer het gaat om een vergoeding vanuit de Basisverzekering, dus als het gaat om een bijvoorbeeld een aangeboren afwijking. Mocht u toch een aanvraag voor de aanvullende verzekering indienen dan volgt er een afwijzing.

Let op: de vergoeding van de behandeling is afhankelijk van de aanvullende verzekering van de patiënt

Dit kan per label verschillen. Wij raden u aan om dit voor de start van de behandeling met uw patiënt te bespreken. Wanneer er geen prijsafspraken zijn gemaakt over de oorstandcorrectie bent u verplicht dit aan uw patiënt te melden en geeft u de patiënt een nota mee.

Vanaf 1 januari 2019 is er een landelijke limitatieve lijst kaakchirurgie (pdf). Deze lijst is opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland. Dit betekent dat er landelijk is afgesproken welke behandelingen kaakchirurgie van te voren gemachtigd moeten worden. In het overzicht treft u aan welke behandelingen vanaf 1 januari 2019 moet aanvragen. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van 2018.

De afgelopen jaren is gebleken dat zorgverzekeraars steeds meer een eigen machtigingsbeleid zijn gaan voeren voor kaakchirurgie. De nieuwe lijst moet bijdragen aan transparantie en vermindering van administratieve lasten. Op deze manier is er een uniform aanvraagproces van machtigingen kaakchirurgie. U doet deze aanvragen in het Machtigingenportaal.

Het aanvraagformulier K09 in het machtigingenportaal voor de MRA is alleen voor verzekerden van VGZ. Voor verzekerden van Zilveren Kruis gebruikt u het eigen aanvraagformulier. De reden waarom wij het VECOZO aanvraagformulier K09 niet gebruiken is omdat wij de MRA zien als hulpmiddel.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61