Prijsbeleid 2019

Zilveren Kruis streeft naar reële prijzen. Het reële prijsniveau hangt af van de gerealiseerde volumes en reële productprijzen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar ons inkoopbeleid 2019.

Prijsvoorstel 2019 via Vecozo

Voor het accorderen en vastleggen van prijsafspraken maken wij gebruik van de Onderhandelmodule van Vecozo. Deze module is gericht op het maken van prijs- en volumeafspraken met zorgaanbieders over DOT’s en overige producten binnen de DBC-systematiek.

Kunnen wij andere tarieven afspreken voor Dure Geneesmiddelen?

Zilveren Kruis hanteert uniforme referentietarieven op de add-on geneesmiddelen. Dit betekent dat de tarieven niet onderhandelbaar zijn. Voor zorgaanbieders met een grote omzet op add-on geneesmiddelen bieden wij tegen voorwaarden nacalculatiemogelijkheden aan. Wij verwijzen u voor meer informatie door naar het inkoopdocument Intramurale Farmacie.

Ontbrekende declaratiecode in de prijslijst

Ontbreekt er een declaratiecode in de prijslijst? Geef dit via het contactformulier aan ons door. Vermeld daarbij uw AGB-code, de betreffende declaratiecode en een onderbouwing waarom u deze declaratiecode wilt toevoegen. U ontvangt bericht of het akkoord is om de betreffende code toe te voegen met bijhorend tarief.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61