Omzetplafond

Zilveren Kruis maakt per contractjaar financiële afspraken met zorgaanbieders binnen de medisch specialistische zorg. Dit zijn afspraken met een gemaximeerd budget (omzetplafond). Omzetafspraken worden gemaakt tussen de zorgaanbieder en Zilveren Kruis inclusief haar overige labels.

Een omzetplafond stelt een maximum

Een omzetplafond stelt een maximum aan wat Zilveren Kruis in enig jaar aan de gecontracteerde zorgaanbieder vergoedt. Deze vergoeding is voor zorg op basis van ingediende en goedgekeurde declaraties. De zorg is geleverd aan Restitutie- en Naturaverzekerden van Zilveren Kruis en haar labels.

Lopende behandelingen zet u voort

Lopende behandelingen zet u voort, ook na het bereiken van het omzetplafond. Het vollopen van het omzetplafond is geen reden om de behandeling te staken of de verzekerde naar een andere aanbieder te verwijzen. Ook mag u deze declaraties niet in rekening brengen bij de verzekerde.

U beoordeelt of nieuwe zorgvragen passen binnen uw omzetplafond

Zo niet, dan neemt u deze verzekerde niet in behandeling, en verwijst u naar onze afdeling Zorgbemiddeling. Onze zorgcoaches zoeken dan een andere gecontracteerde zorgaanbieder in de regio voor de behandeling van deze verzekerde.

U kunt eventueel ook zelf de Zorgzoeker raadplegen voor een andere gecontracteerde behandelaar. Dit is niet van toepassing wanneer er met u een doorleverplicht is overeengekomen.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61