Contract voor transformatiegelden

Wilt u een contract met ons? Of ontvangt u een aanbod per e-mail? Lees dan hier meer over ons inkoopbeleid.

Beleid en formats 2019-2022

Bekijk voorgaande jaren

Planning

U kunt op ieder moment een voorstel voorleggen aan uw zorginkoper. Hiervoor kunt u 1 van de formats gebruiken, maar het is niet verplicht. We hanteren geen vaste deadlines voor het indienen van voorstellen. We spreken samen een termijn af voor reactie en beoordeling. Hieronder een weergave van het proces, hierin zijn geen harde deadlines opgenomen.

  • Indienen initiatief door zorgaanbieder
  • Bespreken initiatief met Zilveren Kruis
  • Aanscherpen initiatief door zorgaanbieder, in overleg met Zilveren Kruis
  • Besluit: akkoord/afwijzen initiatief door Zilveren Kruis
  • Vastleggen afspraken in overeenkomst
  • Monitoring KPI’s en bespreken voortgang

We streven ernaar om de periode tussen indienen en een besluit niet langer dan 3 maanden te laten zijn.

Contract

Wilt u een contract met ons? U vraagt een overeenkomst aan via het contactformulier.

Ga naar het contactformulier

Heeft u al een contract? U ontvangt een notificatie per e-mail als het aanbod voor u klaarstaat. U kunt dan de vragenlijst invullen en het contract afsluiten. Vanaf contractjaar 2020 doet u dit in het zorginkoopportaal van VECOZO. Zorg dat u op tijd in het bezit bent van een persoonlijk certificaat of juiste autorisatie.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61