Wijzigingen voorwaarden mondzorg per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wijzigen een aantal voorwaarden. Lees op deze pagina meer over de gewijzigde voorwaarden van het vervangen van een immediaatprothese en de codes M80 en M81.

Termijn waarop vervanging immediaatprothese is toegestaan

Bij het maken van de eerste prothese na het trekken van de laatste gebitselementen kunt u kiezen voor een noodprothese (P45) of een immediaatprothese (P21, P25 of P30). Dit heeft gevolgen voor de termijn waarop vervanging is toegestaan. Een noodprothese mag u na 6 maanden machtigingsvrij vervangen, een immediaatprothese na 5 jaar. Rebasingen zijn bij beide soorten protheses machtigingsvrij vanaf 2 maanden na plaatsing.

Codes M80 en M81 zijn geen aanspraak in het basispakket van de jeugd

Zorginstituut Nederland heeft vastgesteld dat deze behandelingen niet onder de limitatieve lijst van artikel 2.7 lid 4 van het Besluit zorgverzekering vallen en daarom niet onder de aanspraken voor de jeugd tot 18 jaar. Deze codes zijn voor de behandeling van witte vlekken met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof en staan nieuw in de tariefbeschikking mondzorg 2020.