Wijzigingen mondzorg per 1-1-2019

In 2019 zijn er wijzigingen in de polisvoorwaarden en het machtigingenbeleid Mondzorg. Dit heeft gevolgen voor uw declaraties.

Vergoeding M-codes 75%

Per 1-1-2019 vergoeden we volgens polisvoorwaarden 75% voor de M01, M02, M03, M30, M32 en M61. Dit geldt voor de tandartspakketten 1, 2, 3 en 4 sterren. De nieuwe code M40 ( Fluoridebehandeling) is uitgesloten van vergoeding.

Wachttijd voor orthodontie tot 18 jaar

Kiest de klant per 1 januari 2019 voor een verzekering met vergoeding voor orthodontie? Dan betaalt de klant eerst een jaar premie voor een aanvullende verzekering met dekking voor orthodontie, voordat hij recht heeft op vergoeding. De wachttijd geldt niet voor orthodontie in bijzondere gevallen. Met een wachttijd houden we de premie betaalbaar.

Wijziging orthodontie in bijzondere gevallen

Beugelcategorie 0 (myobracetrainers) en beugelcategorie 7 (vacuümgevormde beugels, aligners) worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering in het kader van bijzondere orthodontie.