Wijziging UZOVI-code De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ)

Per 1 januari 2019 voegen wij de administraties van DFZ en Zilveren Kruis samen. In dit bericht leest u wat dit voor u betekent.

DFZ heeft een nieuwe UZOVI-code 3358

Vanaf 1 januari 2019 worden alle verzekerden van UZOVI-code 7084 DFZ overgezet naar UZOVI-code 3358 DFZ.

Declaraties 2018 en 2019 levert u gesplitst aan

U levert de declaraties voor DFZ-verzekerden gesplitst aan om afwijzingen te voorkomen. Dit geldt voor debet- en creditfacturen.

  • Declaraties met een behandel- of startdatum vanaf 1 januari 2019 levert u aan op UZOVI-code 3358.
  • Declaraties met een behandel- of startdatum tot en met 31-12-2018 levert u aan op UZOVI-code 7084.

NB: Vorderingen of betalingen behorend bij DFZ met UZOVI-code 7084 en vorderingen of betalingen behorend bij DFZ met UZOVI-code 3358 worden niet met elkaar verrekend.

Geen Akte van Cessie meer voor DFZ

DFZ accepteert tot 31 december 2018 een Akte van Cessie. Vanaf 2019 betalen wij restitutienota’s uitsluitend aan de verzekerde. Hiermee is de afhandeling van restitutienota’s gelijk aan die van Zilveren Kruis.

Vorderingen handelen wij af zoals u gewend bent

U ontvangt geen acceptgiro meer maar alleen een vorderingsbrief. De termijn voor het terugbetalen van de vordering is 30 dagen. Na dit termijn wordt het te vorderen bedrag verrekend met de uit te betalen declaraties.

Wij betalen op Zilveren Kruis rekeningnummer

Uw declaraties met start- of behandeldatum 2019 betalen wij op het IBAN waarop uw Zilveren Kruis declaraties worden uitbetaald. Dit rekeningnummer gaat ook gelden voor DFZ.

Afgegeven machtigingen blijven geldig

Machtigingen die zijn afgegeven in 2018 door DFZ voor behandelingen in 2019 blijven geldig. Aanvragen voor DFZ verzekerden dient u in via het machtigingenportaal.

Nieuwe verzekerdennummers

Een aantal verzekerden van DFZ krijgt met ingang van 1 januari 2019 een nieuw verzekerdennummer. Deze verzekerden worden medio januari geïnformeerd door middel van een nieuwe zorgpas.

Wilt u controleren op verzekeringsrecht?

Het is van belang dat u na 1 februari extra aandacht besteedt aan de controle op verzekeringsrecht. Verzekerden mogen per 1 januari 2019 van zorgverzekeraar veranderen. Deze wijzigingen kunnen zij tot 1 februari aan ons doorgeven. Vanwege de wijzigingen in UZOVI-codes en de nieuwe verzekerdennummers is het belangrijk dat u een controle op verzekeringsrecht (COV-check) uitvoert. Hiermee voorkomt u onnodige afwijzingen.

Heeft u vragen over de declaratieafhandeling?

Belt u dan gerust met ons.

  • Voor declaraties schadejaar 2018 belt u 058 291 38 95 of stuurt u een e-mail.
  • Voor declaraties schadejaar 2019 belt u 071 751 00 99 of stuurt u een e-mail.

De medewerkers van ons Contact Center Zorgaanbieders helpen u graag.