Therapie met myofunctionele apparatuur niet meer vergoed vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 verplaatst de NZa ‘therapie met behulp van myofunctionele apparatuur’ van de regelgeving orthodontische zorg naar de regelgeving tandheelkundige zorg.

De prestatiecode wijzigt van F401 naar G74

Partijen vinden dat de prestatie beter past in het G-hoofdstuk van de regeling tandheelkundige zorg, omdat het gericht is op het afleren van afwijkend mond- en tonggedrag.

Geen vergoeding voor de jeugd voor G74

Zorginstituut Nederland heeft vastgesteld dat therapie met myofunctionele apparatuur niet onder de limitatieve lijst van artikel 2.7 lid 4 van het Besluit zorgverzekering valt. Daarom is er geen vergoeding voor de jeugd tot 18 jaar. G74 vergoeden we ook niet uit de aanvullende verzekering orthodontie of uit de bijzondere tandheelkunde in geval van orthodontische hulp in bijzondere gevallen. Hieruit is alleen vergoeding van orthodontische zorg mogelijk.