Prestatie C28 geen verzekerde zorg voor mondzorg aan verzekerden jonger dan 18 jaar

Op 1 december 2020 heeft het Zorginstituut aangegeven dat ‘Het uitgebreid onderzoek ten behoeve van opstellen, vastleggen en verstrekken behandelplan aan de patiënt’ (C28) geen verzekerde zorg is voor mondzorg aan verzekerden jonger dan 18 jaar (artikel 2.7 lid 4 Besluit Zorgverzekering).

Zorgverzekeraars moeten de aanwijzingen van het Zorginstituut als pakketbeheerder opvolgen

Vanaf 1 januari 2021 vergoedt Zilveren Kruis de C28 voor verzekerden jonger dan 18 jaar niet meer, tenzij er sprake is van bijzondere tandheelkunde of ongevallendekking. Voor zowel de bijzondere tandheelkunde als ongevallendekking geldt een toestemmingsvereiste (machtiging noodzakelijk).