Gevolgen corona voor mondzorgaanbieders

Op deze pagina verzamelen we alle nuttige informatie voor u als mondzorgaanbieder ten tijde van corona. De pagina vullen we steeds voor u aan. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Kan ik zorg op afstand aanbieden en declareren?

De NZa heeft de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand (teleconsult/videobellen) verruimd. Het uitgangspunt is nu dat de noodzakelijke zorg moet kunnen worden geleverd. Als de zorg zoals omschreven in de prestatie ook op afstand kan worden geleverd mag u hiervoor de bestaande prestatie declareren. Deze uitzonderingsmaatregel geldt vanaf 1 maart. De zorg op afstand kan worden gedeclareerd gedurende de tijd dat de reguliere zorg nog niet mogelijk is.

Binnen de bijzondere tandheelkunde kan de begeleiding van patiënten gedeeltelijk via teleconsult/videobellen worden uitgevoerd. De tijd (in minuten) die aan deze zorg wordt besteed kan worden gedeclareerd conform het (individuele) stoeluurtarief.

De prestaties C13 en M01 kunnen ook worden gedeclareerd als zorg op afstand. Het is belangrijk dat deze zorg op afstand geprotocolleerd wordt uitgevoerd.
Volgens VWS mag urgente zorg die noodzaak tot spoedzorg op korte termijn voorkomt worden uitgevoerd. Dat betekent dat met de juiste voorzorgsmaatregelen en bescherming beugelconsulten kunnen worden uitgevoerd. Het op afstand uitvoeren van beugelconsulten is niet mogelijk. De beoordeling kan op afstand met moeite worden uitgevoerd maar daaruit voortvloeiende noodzakelijke correcties (nieuwe draad/veren, activeren draad, draad of veren verwijderen) kunnen niet. Daarmee wordt niet de volledige prestaties uitgevoerd en komt het beugelconsult niet in aanmerking voor zorg op afstand.

Mag ik een E87 of H90 in rekening brengen?

Als u na elke behandelde patiënt de praktijkruimte moet reinigen, dan mag u hiervoor geen E87 of H90 rekening brengen. Alleen de tandartspraktijken (CAM praktijken) die zijn aangewezen voor de behandeling van patiënten die besmet zijn met het corona virus mogen de H90 declareren. Cliënten met ziekteverschijnselen kunnen met spoedgevallen bij deze tandartsen terecht. In situaties waar geen vermoeden van besmetting is voldoen de reguliere hygiëne maatregelen.

Mag ik een X21 zonder machtiging declareren?

Als u geen foto's kunt maken in de mond vanwege risico op besmetting, dan mag u de X21 voor kinderen onder de 18 jaar niet zonder machtiging declareren.

Wanneer er sprake is van een (vermoeden van) besmetting met het corona virus kunt u uw cliënt doorverwijzen naar de tandartspraktijken (CAM praktijken) die zijn aangewezen voor de behandeling van corona patiënten. Wanneer er geen ziekteverschijnselen zijn kunt u gewoon intra-orale foto’s maken.

Kan de betaaltermijn van 30 dagen voor declaraties worden verkort?

Zilveren Kruis heeft de betaaltermijn voor declaraties van zorgaanbieders met een contract of betaalovereenkomst vanwege de bijzondere situatie verkort van 15 naar 5 dagen.