Vraag een machtiging snel en gemakkelijk digitaal aan

U vraagt digitaal een machtiging aan via het Machtigingenportaal op VECOZO. Het Machtigingenportaal is toegankelijk voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en mondzorgverleners. Dit geldt voor alle behandelingen waarvoor een machtiging nodig is. Er is geen aanvraagformulier meer nodig.

De voordelen op een rij:

 • U hoeft niet meer te zoeken naar de juiste zorgverzekeraar
 • Eén loket voor alle aanvragen
 • Automatisch de juiste beslisboom
 • Direct duidelijkheid over de beoordeling
 • Sneller inplannen en behandelen van uw patiënten

Hoe werkt het machtigingenportaal?

U gaat naar de site van VECOZO en vraagt een certificaat aan voor het Machtigingenportaal. Voor het Machtigingenportaal heeft u een aparte autorisatie op uw VECOZO-certificaat nodig. Deze autorisatie vraagt ook via VECOZO aan.

 • Een persoonlijk certificaat met uitbreiding van het Machtigingenportaal
 • Autorisatie voor Controle op Verzekeringsrecht (COV). Met behulp van COV kan namelijk eerst worden opgezocht bij welke verzekeraar de verzekerde zijn polis heeft afgesloten.

VECOZO zorgt dat de machtigingsaanvraag bij de juiste verzekeraar aankomt.

Lees veelgestelde vragen over het Machtigingenportaal

Naar het machtigingportaal

Splits de begroting altijd in honorarium en techniek- en materiaalkosten

Let op: Het is verplicht om op de begroting van de aanvraag van een prothese of implantaatbehandeling alle bedragen per prestatiecode op te splitsen in honorarium en techniek- en materiaalkosten. Zonder deze opsplitsing wordt de machtiging niet akkoord gegeven.

Bekijk de maximale tarieven en vergoedingen

Soms kan een aanvraag niet via het machtigingenportaal

Gebruik dan het online machtigingsformulier.

Vragen & antwoorden

 Pakket   Instroomservice  Webservice   E-mailadres
 Simplex  nee  nee  info@simplex-dental.nl
 Tabdents  nee, wens is er wel.  nee  tabdents@planet.nl
 JDS  nee  nee  info@jds-dental.nl
 Novadent  ja  nee  SL@complan.nl
 Exquise  ja  ja  jan.oudkerk@vertimart.nl
 Vertimart  ja   ja  info@vertimart.nl
 Oase  ja  ja  Postbus@vst.nl
 Int├ęgra  nog niet  nog niet  maatschapkrimpenfort@tiscali.nl
 Bytegear  mee bezig  mee bezig  Pieter.v.dieren@synerga.nl

Een machtigingsaanvraag die via het Machtigingenportaal is binnengekomen wordt binnen 24 uur verwerkt. Het kan zijn dat we voor uw aanvraag nog aanvullende informatie nodig hebben of dat we de aanvraag voor moeten leggen aan een van onze adviserend tandartsen. In dat geval zal de verwerking van uw aanvraag langer duren. U ontvangt in ieder geval binnen 10 werkdagen een reactie.
Als er in de aanvraag onjuiste informatie staat trekt u de aanvraag in en doet u de aanvraag opnieuw. Het is helaas niet mogelijk om de aanvraag inhoudelijk te wijzigen. Let er dus goed op dat u direct de juiste informatie in het portaal zet. Denk hierbij aan de juiste ingangsdatum en de juiste codes.
U vraagt verlenging aan door een nieuwe aanvraag in te dienen na verloop van de einddatum van de eerste machtiging.
In de zoekfunctie van het Machtigingenportaal vult u het Machtigings-ID in. U ziet dan de status van uw machtiging. Op de website van VECOZO vindt u een overzicht van de betekenis van elke status. Als er een koppeling aanwezig is met uw eigen ZIS kunt u ook de status zien.

Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende fouten bij het indienen van een machtigingsaanvraag.

Ingangsdatum
Het is bij een machtigingsaanvraag belangrijk deze op de juiste ingangsdatum te zetten. Dit geldt ook voor aanvragen die u achteraf indient. Doet u dit niet dan ontvangt u wel een machtiging, maar helaas is deze op de behandeldatum niet geldig. Wij kunnen de datum dan niet meer handmatig aanpassen. U moet de aanvraag dan intrekken en opnieuw indienen met de juiste ingangsdatum.

Materiaal- en techniekkosten
In VECOZO moeten de materiaal- en techniekkosten per prestatiecode worden vermeld. Als u extra materiaal- en techniekkosten voor bijvoorbeeld een metalen plaat of weekblijvende basis aan wilt vragen telt u dit op bij de techniekkosten van de betreffende prestatiecode. U moet dit wel aan geven in het aanvraagformulier. Als u de materiaal- en techniekkosten niet gesplitst aanlevert moet u de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag met gesplitste codes indienen.

Prestatiecodes
Het is belangrijk dat u alle codes los opvoert in VECOZO. U kunt achteraf namelijk geen code of aantal meer toevoegen of wijzigen. Controleer dit altijd voordat u een aanvraag doorzet. Als u een code vergeet moet u de aanvraag intrekken en een totaal nieuwe aanvraag indienen.

Tip! Toelichting bij aanvraag
Als u naast de gevraagde informatie extra informatie wilt toevoegen kunt u dit als bijlage meesturen.

Intrekken van de VECOZO-aanvraag
U heeft een aanvraag niet juist ingevuld. U kunt deze dan intrekken. U maakt dan een nieuwe aanvraag aan. Het wijzigen van een reeds ingediende aanvraag is op dit moment helaas nog niet mogelijk.

Het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben om de aanvraag te beoordelen
Wij vragen u via de ingediende machtiging in het Machtigingenportaal om de benodigde informatie. U ontvangt hierover een notificatie via e-mail of u zoekt op vecozo.nl naar de status ‘wacht op informatie van zorgverlener’.

U kunt deze informatie toevoegen door rechtsboven op de knop ‘aanbieden aanvullende info’ te klikken
U ziet dan de reden waarom wij om extra informatie vragen en u krijgt de mogelijkheid om een bijlage toe te voegen of een vrije tekst in te voeren. De aanvraag is inhoudelijk niet te wijzigen.

Implantologie
 • Kaakoverzichtsfoto (OPT)
 • Motivatie
 • Kostenbegroting met elementnummers
Eerste klikgebit op implantaten en/of mesostructuur
 • Motivatie
 • Kostenbegroting
Vervanging klikgebit op implantaten en/of mesostructuurHet vervangen van een klikgebit en/of de mesostructuur is na 8 jaar machtigingsvrij. U hoeft dit daarna niet meer aan te vragen.
 • Motivatie
 • Leeftijd klikgebit en/of mesostructuur
 • Kostenbegroting
Eerste conventionele protheseEen eerste conventionele prothese is na 6 maanden machtigingsvrij. U hoeft dit daarna niet meer aan te vragen.
 • Motivatie
 • Kostenbegroting
 • Leeftijd immediaat- of noodprothese
Vervanging conventionele protheseHet vervangen van een conventionele prothese is na 5 jaar machtigingsvrij. U hoeft dit daarna niet meer aan te vragen.
 • Kostenbegroting
 • Motivatie
 • Leeftijd
Opvullen of repareren van het klikgebit
 • Motivatie
 • Kostenbegroting
 • Leeftijd
 • Toestemming implantaatbehandeling
Opvullen of repareren van het kunstgebitHet opvullen of repareren van het kunstgebit is 2 keer per jaar machtigingsvrij. U hoeft alleen een 3e keer of vaker aan te vragen.
 • Motivatie
 • Kostenbegroting
Orthodontie
 • Kaakoverzichtsfoto (OPT)
 • Digitale mondfoto’s of foto’s van het gebitsmodel
 • Gelaatsfoto’s
 • Beschrijving van de afwijking
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting

Lid A

Amelogenesis Imperfecta/Dento-alveolair defect/Bruxisme

 • Kaakoverzichtsfoto (OPT)
 • Digitale mondfoto’s
 • Motivatie
 • Kostenbegroting met elementnummers
TMD/CMD
 • UFO (Uitgebreid Functie Onderzoek bij een tandarts of gnatholoog)
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummers
Oligodontie
 • Kaakoverzichtsfoto (OPT)
 • Motivatie
 • Kostenbegroting met elementnummers
Oro-maxillo-faciaal defect / Maxillofaciale prothetiek (MFP) / Oncologie
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummers

Lid B

Angst kinderen tot 18 jaar

 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummers
 • Uitspraak over behandelbaarheid
Angst volwassene vanaf 18 jaar
 • Behandelplan
 • Angstscorelijst
 • Kostenbegroting met elementnummers
 • Uitspraak over behandelbaarheid
Lichamelijke beperking/ verstandelijke beperking/drugsverslaafden, dak- en thuislozen en psychiatrische patiënten
 • Beschrijving beperking
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummers

Lid C

Focusonderzoek

 • Motivatie
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummers
Syndroom van Sjögren
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummer
 • Verklaring huisarts/specialist of uitslag speekselonderzoek

Vergoedingen aanvullende verzekering

Ongevallendekking

 • Beschikbare röntgenfoto’s van voor en na het ongeval
 • Beschrijving van het ongeval en het ontstane letsel
 • Kostenbegroting met elementnummers
 • Datum van het ongeval
Uitgestelde fronttandvervanging
 • Kaakoverzichtsfoto (OPT)
 • Motivatie
 • Kostenbegroting met elementnummers

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61