Maximale tarieven voor volledige boven en/of onderprothese

Zijn de totale kosten hoger dan de maximale vastgestelde tarieven zoals vermeld in de lijst techniek en materiaalkosten? Dan moet u vooraf een machtiging aanvragen. Bij voorkeur ontvangen wij een machtigingsaanvraag digitaal via VECOZO.

Jaarlijks doen wij onderzoek naar de kwaliteit en kosten voor materiaal en techniek in de implantologie

Er blijkt een grote bandbreedte te zijn voor wat betreft de kosten en waarschijnlijk ook de kwaliteit van implantaten. Een aantal implantaatmerken behoren tot de groep van zogenaamde A-merken. Dit zijn merken van leveranciers die doorgaans lang bestaan en mede hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de tandheelkundige implantologie en wetenschappelijk onderzoek. Bovendien geven deze leveranciers vaak lange garantie.

We hebben onderzoek gedaan naar de prijzen van de A-merken implantaten

Op een aantal onderdelen kan onze maximale vergoeding voor materiaal- en techniek naar beneden worden bijgesteld. Met deze maximale vergoedingen blijft het mogelijk ook de A-merken te hanteren. Onze verzekerden vinden de maximale vergoedingen op de websites van de diverse merken.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61