Aanvragen vergoeding van kosten na een ongeval

Vergoeding voor tandheelkundige kosten na een ongeval vraagt u schriftelijk bij ons aan.

Vul het formulier juist en volledig in. Stuur de volgende gegevens mee:

 • Volledig kostenbegroting (opgesplitst in honorarium en techniek- en materiaalkosten)
 • Röntgenmateriaal
 • Digitale mondfoto's (als u deze heeft)

Het ongeval heeft niet langer dan één jaar geleden plaatsgevonden. Is de behandeling gemachtigd, dan ontvangt uw patiënt een declaratieformulier. De goedgekeurde codes kunnen door middel van het formulier gedeclareerd worden bij ons.

Download het aanvraagformulier (pdf)

Veelgestelde vragen

Een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten diens wil waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is veroorzaakt.

Voorbeelden zijn:

 • Uw patiënt is gevallen, gestruikeld, ergens vanaf gevallen. Door deze val heeft uw patiënt directe schade aan het gebit.
 • Uw patiënt heeft een verkeersongeval gehad. Door dit ongeval heeft uw patiënt directe schade aan het gebit.
 • Uw patiënt heeft iets (een deur, een bal, of een ander voorwerp) buiten zijn/haar schuld om in zijn/haar gezicht gekregen. Uw patiënt heeft daardoor directe schade aan het gebit.

De vergoeding is voor mensen die:

 • Een behandeling nodig hebben aan hun gebit door een ongeval.
 • En tijdens het ongeval en tijdens de behandeling bij ons verzekerd waren met de juiste aanvullende verzekering.
 • En tijdens het ongeval 18 jaar of ouder zijn.

Als uw patiënt in iets hards bijt waardoor er een beschadiging ontstaat in het gebit.
Als er een dekking is vanuit de basisverzekering.
Een behandeling als uw patiënt een ongeval kreeg door:

 • Een ziekte
 • Eigen schuld of opzet
 • Alcoholgebruik
 • Drugsgebruik
 • Een vechtpartij, behalve bij zelfverdediging.

Verzekerde krijgt een ongeval
Verzekerde krijgt de noodzakelijke tandheelkundige behandelingen. Vaak eerst bij een noodtandarts en later bij de eigen tandarts.

Behandeling bij noodtandarts - invullen aanvraagformulier en betalen nota door verzekerde
Als de noodzakelijke tandheelkundige behandelingen door een noodtandarts worden uitgevoerd, kan deze tandarts samen met de verzekerde het 1e deel van het Aanvraagformulier ongevallendekking Mondzorg (pdf) invullen. Verzekerde betaalt aan deze tandarts de rekening contant en vraagt om een nota, het Aanvraagformulier ongevallendekking Mondzorg en eventueel de gemaakte foto’s bij deze tandarts. Dit neemt de verzekerde mee naar de eigen tandarts.

Acties van de eigen tandarts:

 • Behandelplan opstellen (tijdens of na de genezing; het ongeval mag niet langer dan een jaar geleden zijn.)
 • Zelf behandelen of eventueel doorverwijzen naar kaakchirurg, orthodontist of implantoloog.
 • Samen met de verzekerde de rest van het Aanvraagformulier ongevallendekking Mondzorg (pdf) invullen.
 • U dient voor de gemaakte kosten in de tandartspraktijk een aanvraag in, met de nodige informatie (zoals de foto’s van het gebit van voor het ongeval) en een kostenbegroting. Elke kostenbegroting wordt beoordeeld en elke medebehandelaar krijgt bij toestemming een brief waar exact op staat welke behandelingen Zilveren Kruis vergoedt uit de Aanvullende Verzekering Ongevallendekking. Eventueel kunnen de kaakchirurg of orthodontist of implantoloog ook een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier (wat we al ontvingen) is dan niet nodig. Maar wel een begeleidend schrijven en een kostenbegroting met elementnummers en eventuele foto’s.
 • Samen met het aanvraagformulier stuurt de tandarts kostenbegroting van de gemaakte kosten door de huistandarts en de noodtandarts. Na de behandeling sturen de betreffende zorgverleners de nota(‘s) naar de verzekerde. Deze nota’s moeten overeenkomen met de codes en kosten waar we toestemming voor hebben gegeven.

Zilveren Kruis beoordeelt de aanvraag: de zorgverlener en de verzekerde krijgen een brief
Deze brief kan het opvragen van meer informatie, een toestemming of een afwijzing zijn.

Na toestemming worden de nota’s betaald aan de verzekerde
Verzekerde betaalt de nota aan de noodtandarts en de eigen tandarts. Bij een afwijzing kan de tandarts eventueel een declaratie indienen voor vergoeding uit een tandartsverzekering.

 1. Verzekerde dient de nota in.
 2. Verzekering betaalt de nota aan de verzekerde.
 3. Verzekerde betaalt de rekening aan de zorgverlener.

 • Als er sprake is van een dento alveolair defect van de kaak door het ongeval, dan kunt u een aanvraag indienen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Er moet dan wel sprake zijn van een breuk in de kaak waardoor het element met wortel en een deel van de kaak verloren is gegaan. U wilt dan het element bijvoorbeeld vervangen door een implantaat en kroon.
 • De meeste behandelingen door de kaakchirurg worden vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Er is sprake van fronttandvervanging tot 23 jaar.

De basisverzekering gaat altijd voor op de aanvullende verzekering. Als er (voor een deel van de behandeling) een indicatie is voor vergoeding vanuit de basisverzekering (zoals het voorbeeld van dento alveolair defect), dan wordt (dat deel van) de behandeling altijd vergoed uit de basisverzekering. Uw patiënt moet dan wel het eigen risico en een eventuele Wettelijke Eigen Bijdrage betalen.

Het volledig ingevulde formulier met bijlagen kunt u uploaden via het webformulier. U vindt het webformulier hier.

Het formulier kunt u ook per post versturen. U stuurt het naar:
Zilveren Kruis
Declaratie Service Mondzorg
Postbus 631, 8000 AP Zwolle

Zilveren Kruis beoordeelt de aanvraag binnen 10 werkdagen

 • De zorgverlener en de verzekerde krijgen een brief.
 • Deze brief kan het opvragen van meer informatie, een toestemming of een afwijzing zijn.

Zorg dat de aanvraag volledig is
Bij onvolledige aanvragen ontvangt u van ons een verzoek om de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren. Lever dit binnen 10 werkdagen aan. Als een dossier 5 weken open staat wordt deze afgesloten zonder beoordeling. Dit heeft als gevolg dat uw patiënten en onze verzekerden langer op een antwoord moeten wachten.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61