Contracteren mondzorg

Wilt u een contract met ons? Of ontvangt u een aanbod per e-mail? Lees dan hier meer over ons inkoopbeleid.

Beleid 2020

Planning

 1 april 2019  Publicatie inkoopbeleid
 1 juli 2019  Publicatie uitwerking beleid preferred providers prothetiek
 1 juli 2019  Publicatie model overeenkomsten
 9 september 2019  Versturen aanbiedingsbrief inloggegevens zorgverlenersportaal 
 9 september 2019  Opening zorgverlenersportaal digitaal contracteren
 8 november 2019  Sluiting zorgverlenersportaal digitaal contracteren
 12 november 2019  Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg

Contract

Wilt u een contract met ons? U vraagt een overeenkomst aan via het contactformulier.

Ga naar het contactformulier

Heeft u al een contract? U ontvangt uw aanbod per e-mail. U kunt daarna het aanbod bekijken in het Zorgverlenersportaal.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61