Belangrijke wijziging over wettelijke eigen bijdrage orthopedisch schoeisel

Graag herinneren wij zorgaanbieders aan een belangrijke wijziging over de wettelijke eigen bijdrage van orthopedisch schoeisel.

Zilveren Kruis int vanaf 1 januari 2019 de wettelijke eigen bijdrage bij de verzekerde

U geeft bij de verzekerde aan dat er sprake is van een wettelijke eigen bijdrage, de hoogte daarvan en dat deze door Zilveren Kruis wordt geïnd.

De eigen bijdrage bedraagt in 2019

Vanaf 16 jaar € 131 en tot 16 jaar € 65,50. Ook het openstaande verplichte Eigen Risico is van toepassing.