Voorkom afwijzingen in uw declaraties door samenloop met de Wlz

Vanaf 1 juli 2019 is er nu ook een raadpleegfunctie Wlz in VECOZO. Hiermee kunt u onder andere nagaan of een verzekerde een Wlz-indicatie heeft.

Naast de voor u bekende COV-check is er nu ook een raadpleegfunctie Wlz. Met deze applicatie die door VECOZO wordt aangeboden kunt u nagaan of een verzekerde een Wlz-indicatie heeft en/of een behandeling en verblijf krijgt in een Wlz-instelling. U heeft hier bericht van gekregen van VECOZO. Voor meer informatie neemt u dan contact op met VECOZO.