Meer tijd voor zorg

Zorgverleners geven aan dat ze kostbare tijd kwijt zijn aan administratieve verplichtingen. Daarom is één van onze speerpunten ‘Meer tijd voor zorg’.

We willen samen met en voor zorgaanbieders onnodige regeldruk verminderen. Zodat er meer tijd en ruimte ontstaat voor zorgverlening aan patiënten.

Met 'Gezondheid dichterbij voor iedereen' kunnen mensen rekenen op beschikbaarheid van zorg op momenten die er voor hen toe doen. Waarbij zorgverleners niet worden belast door administratie, maar juist worden ondersteund.

Wij merken dat er bij huisartsen veel onduidelijkheid bestaat rondom de verwijzing naar de GGZ (pdf). Om het u makkelijker te maken hebben wij de regels voor u herschreven vanuit het perspectief van de huisarts in plaats van de GGZ-aanbieder.