Declareren Huisartsenzorg

Voor vragen over of de juiste tarieven en codes in uw software neemt u contact op met uw HIS/softwareleverancier.

Bekijk de tarieven (pdf)

COV-check

Voorkom afwijzingen op verzekeringsrecht.

Doe hier de COV-check

Raadplegen Wlz-indicatie in VECOZO

Check of een verzekerde een Wlz-indicatie heeft. En voorkom afwijzingen op verzekeringsrecht.

Naar Wlz raadpleegfunctie

Afgewezen nota's

Wij helpen u als zorgaanbieder graag bij het declareren. Als de oplossing er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen en onze tips

Veelgestelde vragen

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via telefoon, e-mail of chat.

Bekijk veelgestelde vragen over declareren

U heeft als poortwachter het overzicht van uw cliënten. Heeft uw cliënt  al een lopende behandeling ggz? Geeft u dan geen tweede verwijzing naar een tweede behandelaar. Vaak blijkt dat de behandelaar (psycholoog/psychotherapeut) de expertise van een psychiater wil inschakelen voor farmacotherapie. De ggz behandelaar stuurt de cliënt  naar de huisarts voor een verwijzing naar een psychiater. U kunt in dit geval contact opnemen met de ggz behandelaar om hem/haar te wijzen op de juiste werkwijze, namelijk onderlinge dienstverlening.

Wat is onderlinge dienstverlening?

De juiste werkwijze is dat de psycholoog/psychotherapeut zelf contact opneemt met een psychiater om een deel van de behandeling uit te besteden. De uitvoerende zorgaanbieder (de zorgaanbieder die wordt geraadpleegd) factureert zijn diensten aan de opdracht gevende zorgaanbieder. De opdracht gevende zorgaanbieder (de eerste behandelaar) factureert vervolgens in zijn geheel de behandeling bij de verzekeraar. Dit heet onderlinge dienstverlening. De tweede zorgaanbieder mag dus niet zelf een behandeling openen en rechtstreeks declareren bij de verzekeraar.

Wat is het gevolg als in bovenstaande situatie geen onderlinge dienstverlening wordt toegepast?

De eerste en de tweede zorgaanbieder zullen een declaratie indienen bij een verzekeraar. De tweede declaratie zal bij controle teruggevorderd worden. Wij vragen u als huisarts mee te helpen alert te zijn op deze situatie zodat wij geen declaraties hoeven terug te vorderen bij ggz zorgaanbieders.

Wanneer is een tweede verwijzing wel van toepassing?

Bij een

  • her-aanmelding
  • terugval
  • het gedurende de behandeling ontstaan van een geheel nieuwe stoornis, dwz. niet alleen niet eerder (h)erkend maar ook eerder werkelijk niet aanwezig (dit is een zeldzame situatie)

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61