U vult nu eerst nee in bij de vragenlijst. Tot 1 januari 2020 kunt u het certificaat mailen naar zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl. U ontvangt dan per 1 januari alsnog het hogere tarief. Heeft u voor 1 januari nog geen visitatiecertificaat ontvangen? Dan kunt u tot 1 april 2020 het certificaat mailen. Het tarief wordt dan verhoogd per de eerste van de maand nadat wij het certificaat ontvangen. Insturen van een certificaat na 1 april 2020 heeft geen zin. Uw tarief 2020 wijzigt dan niet.

Voor de inkoop van 2020 maken wij gebruik van het inkoopportaal van VECOZO. Om te kunnen inloggen op het Zorginkoopportaal van VECOZO heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig met de juiste autorisatie. Controleer of in het Zorginkoopportaal van VECOZO een aanbod voor u klaar staat. Is dit niet het geval, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Bent u nog niet in het bezit bent van een persoonlijk certificaat of juiste autorisatie bij VECOZO vraag dit dan tijdig aan op de website van VECOZO. Het verwerken van een aanvraag kost maximaal vijf werkdagen.

Dit kan via het contactformulier. Start u na de sluiting van het Zorginkoopportaal een praktijk? Dan kunt u ook op een later moment een overeenkomst 2020 afsluiten. Afhankelijk van het tijdstip waarop u zich meldt, bieden wij u de gelegenheid om een overeenkomst 2020 af te sluiten vanaf 1 april 2020, 1 juli 2020 of 1 oktober 2020.

Voorgaande jaren heeft de NZa meerdere tariefbeschikkingen afgegeven. Dit heeft voor onduidelijkheid gezorgd, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgverzekeraars. Om deze onduidelijkheid te voorkomen wil Zilveren Kruis minder afhankelijk zijn van de oplevermomenten van de NZa tariefbeschikkingen. De Zilveren Kruis maximumtarieven 2020 zijn gelijk aan de NZa maximumtarieven uit de tariefbeschikking TB/REG-20629-01.

Nee, de vergoedingen per prestatie van Zilveren Kruis zijn in 2020 hoger dan in 2019. Dit is gemiddeld zo. Door de wijzigingen in de NZa maximumtarieven kan dit per aanbieder anders uitpakken, afhankelijk van de mix van prestaties.

Momenteel is er geen landelijke aanlevering van ROM-gegevens. Zorgverzekeraars hebben geen toegang tot benchmarkgegevens. In de Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) is afgesproken dat zorgaanbieders in 2020 hun activiteiten en de kwaliteit en doelmatigheid van hun handelen zichtbaar maken, zodat voor zowel patiënten als verzekeraars/gemeenten transparant is wat de kwaliteit van zorg is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa). Voor de inkoop van 2020 zijn deze gegevens niet beschikbaar. Daardoor is differentiatie op kwaliteit niet mogelijk.

Uw omzetplafond verlaagt als u minder behandelaren en/of uren heeft ingevuld in het overzicht van de samenstelling van uw praktijk ten opzichte van vorige jaar. Daarnaast verlaagt het omzetplafond als voor komend jaar geen opleidingsplaatsen heeft ingevuld terwijl u dat afgelopen jaar wel had aangegeven. Is er niets veranderd maar heeft u toch een lager omzetplafond gekregen, mailt u ons dan op zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl.

U hoeft niets te doen. U ontvangt automatisch bericht zodra de conceptovereenkomst voor u klaar staat. Heeft u binnen 10 werkdagen geen bericht ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt: uurtarief hoofbehandelaar BGGZ of SGGZ * aantal werkuren per week per hoofdbehandelaar in de praktijk voor volwassenzorg * 46 werkweken * marktaandeel Zilveren Kruis inclusief De Friesland Zorgverzekeraar.

Wij nemen de gegevens uit Vektis over. U kunt via mijnagb.nl uw praktijkgegevens wijzigen. Zodra de gegevens juist in Vektis staan, mailt u ons dan op zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl. Wij passen dan het aanbod aan en doen u een aanbod waarin de juiste praktijksamenstelling is vermeld. Houdt u hierbij wel rekening dat u tot uiterlijk 31 oktober 2019 een overeenkomst kunt sluiten.

Vanaf 2019 contracteert De Friesland Zorgverzekeraar mede namens Zilveren Kruis. Daarom heeft u alleen van De Friesland Zorgverzekeraar bericht ontvangen en niet van Zilveren Kruis. Kijk voor meer informatie op de website van De Friesland Zorgverzekeraars.

In dat geval krijgt uw patiënt een lagere vergoeding. De hoogte van deze vergoeding kan de verzekerde nalezen op de website van het label waar hij of zij verzekerd is.

Er moet sprake zijn van een in erkende en geregistreerde opleidingsplaats. U kunt dit bij het afsluiten van de overeenkomst aangeven. Of meld dit via ons contactformulier. De vrijgevestigde regiebehandelaar die de supervisie heeft, declareert de prestaties De regiebehandelaar blijft eindverantwoordelijk. De behandelaar in opleiding kan de tijd verantwoorden in de zorgprestatie. Alleen tijd besteed aan zorg voor de cliënt kan worden verantwoord. Tijd voor supervisie, of andere activiteiten in verband met de opleiding kunt u niet schrijven. Een behandelaar in opleiding kan geen regiebehandelaar zijn op basis van het beroep waarvoor hij in opleiding is.

In de toelichting staat het volgende: ‘Dit artikel is in samenspraak met vertegenwoordigers van zorgaanbieders op het gebied van kwaliteit opgesteld door de werkgroep Kwaliteit van ZN. Mochten er landelijke op bestuurlijk niveau andere afspraken worden gemaakt over registraties waaraan wel of niet moet worden deelgenomen door zorgaanbieders in de GGZ, dan gaat die afspraak boven de hier vastgelegde afspraak.’

Wij volgen de ontwikkeling binnen Akwa GGZ. Akwa GGZ is momenteel bezig met de ontwikkeling van een dataportaal. Hiervan kunnen aanbieders binnenkort gebruik maken voor ROM doel 2 (Leren en Verbeteren), met als randvoorwaarde dat er alleen gegevens gebruikt worden waar de patiënt toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die Akwa GGZ als onderdeel van die overeenkomst ontvangt zullen in geen geval gebruikt wordt voor transparantie, o.a. omdat daar geen toestemming voor is gevraagd. Deze gegevens worden dus niet uitgewisseld met verzekeraars. Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op de website van Akwa GGZ.

Voorgaande jaren heeft de NZA meerdere tariefbeschikkingen afgegeven. Dit heeft voor onduidelijkheid gezorgd, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgverzekeraars. Om deze onduidelijkheid te voorkomen wil Zilveren Kruis minder afhankelijk zijn van de oplevermomenten van de NZA tariefbeschikkingen. De Zilveren Kruis maximumtarieven 2020 zijn gelijk aan de NZa maximumtarieven uit de tariefbeschikking TB/REG-20629-01.

Nee, de vergoedingen van Zilveren Kruis zijn in 2020 hoger dan in 2019. Dit is gemiddeld zo. Door de wijzigingen in de NZa maximumtarieven kan dit per aanbieder anders uitpakken, afhankelijk van de mix van prestaties.

Dat komt omdat de Zilveren Kruistarieven 2020 flink verhoogd zijn ten opzichte van de Zilveren Kruis tarieven 2019. De combinatie van de hogere Zilveren Kruis maximumtarieven met de iets lagere tariefpercentages maakt dat de vergoedingen in 2020 toch hoger zijn.

Momenteel is er geen landelijke aanlevering van ROM-gegevens. Zorgverzekeraars hebben geen toegang tot benchmarkgegevens. In de Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) is afgesproken dat zorgaanbieders in 2020 hun activiteiten en de kwaliteit en doelmatigheid van hun handelen zichtbaar maken, zodat voor zowel patiƫnten als verzekeraars/gemeenten transparant is wat de kwaliteit van zorg is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa). Voor de inkoop van 2020 zijn deze gegevens niet beschikbaar. Daardoor is differentiatie op kwaliteit beperkt mogelijk.

Uw omzetplafond 2020 is gebaseerd op het omzetplafond 2019. Wij hebben een correctie toegepast als er in de afgelopen jaren sprake was van een onderbenutting. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de declaraties mei 2018-april 2019 en de prognose uit de uniforme productiemonitor (UPM).

De acute ggz wordt vanaf 2020 ingekocht in representatie. Per regio wordt een regioplan opgesteld onder verantwoordelijkheid van één zorgaanbieder, de gebudgetteerde zorgaanbieder. Levert u in 2019 acute ggz en wilt u dit ook in 2020 doen dan dient uw zorg onderdeel te zijn van het regioplan. De prestaties die vallen onder de beleidsregel Acute psychiatrische hulpverlening zijn vanaf 2020 uitgezonderd in de overeenkomst.

Alleen als u geen contract met ons heeft. In dat geval moet u vanaf 2019 voor verblijf van tevoren een machtiging bij ons aanvragen. Ook als u alleen een betaalovereenkomst met ons heeft.

Vraag uw machtiging eenvoudig via het online formulier aan

Is de behandeling met verblijf al in 2018 gestart? Dan mag die in 2019 zonder toestemming afgemaakt worden.

In dat geval krijgt uw patiƫnt een lagere vergoeding. De hoogte van deze vergoeding kan de verzekerde nalezen op de website van het label waar hij of zij verzekerd is.

Het is belangrijk voor onze klanten dat de GGZ-aanbieders hun uitkomsten van zorg meten en inzichtelijk maken tijdens de behandeling. Voor verbetering van deze uitkomsten blijft de ROM-meting de basis. Het gebruik van ROM staat op dit moment niet ter discussie. GGZ NL adviseert haar leden ook om voortvarend door te gaan met het meten van ROM.

Alleen als u geen contract met ons heeft. In dat geval moet u vanaf 2019 voor verblijf van tevoren een machtiging bij ons aanvragen. Ook als u alleen een betaalovereenkomst met ons heeft.

Vraag uw machtiging eenvoudig via het online formulier aan

Is de behandeling met verblijf al in 2018 gestart? Dan mag die in 2019 zonder toestemming afgemaakt worden.

In de toelichting staat het volgende: ‘Dit artikel is in samenspraak met vertegenwoordigers van zorgaanbieders op het gebied van kwaliteit opgesteld door de werkgroep Kwaliteit van ZN. Mochten er landelijke op bestuurlijk niveau andere afspraken worden gemaakt over registraties waaraan wel of niet moet worden deelgenomen door zorgaanbieders in de GGZ, dan gaat die afspraak boven de hier vastgelegde afspraak.’

Wij volgen de ontwikkeling binnen Akwa GGZ. Akwa GGZ is momenteel bezig met de ontwikkeling van een dataportaal. Hiervan kunnen aanbieders binnenkort gebruik maken voor ROM doel 2 (Leren en Verbeteren), met als randvoorwaarde dat er alleen gegevens gebruikt worden waar de patiënt toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die Akwa GGZ als onderdeel van die overeenkomst ontvangt zullen in geen geval gebruikt wordt voor transparantie, o.a. omdat daar geen toestemming voor is gevraagd. Deze gegevens worden dus niet uitgewisseld met verzekeraars. Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op de website van Akwa GGZ.

Er mag een nieuwe prestatie worden geopend wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag en er een nieuwe verwijzing is. Een nieuwe zorgvraag in de BGGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook moet er een nieuwe verwijzing zijn. Ook als na een jaar de behandeling in de Basis GGZ nog niet is afgerond, mag er een nieuwe prestatie worden geopend.

Er is geen sprake van een maximum aantal behandelminuten

De aantallen minuten die de NZa noemt in de Beleidsregel (BR/REG-17161) en de Nadere Regel (NR/REG-1735) zijn een inschatting van de tijd die gemiddeld nodig is om de zorg te leveren die hoort bij een integrale prestatie. Op deze inschatting heeft de NZa de berekening van de standaard maximumtarieven gebaseerd. Elke prestatie omvat alle zorg die nodig is. De ene keer zullen er meer minuten worden besteed, de andere keer minder.

Het is niet toegestaan een prestatie af te sluiten op basis van het aantal behandelminuten

Aangezien de NZa geen maximum aantal behandelminuten heeft vastgesteld, kán het aantal minuten van een prestatie BGGZ nooit op zijn. Het is dus ook niet toegestaan om een nieuwe prestatie te openen voor het vervolg van de behandeling, ongeacht of er een nieuwe verwijsbrief is. Wij controleren achteraf op het rechtmatig sluiten van prestaties BGGZ.

Kies de juiste prestatie op basis van de patiëntprofielen

U bepaalt de juiste prestatie op basis van het patiëntprofiel en niet op basis van het aantal minuten. Het patiëntprofiel is gebaseerd op vijf criteria:

 1. de DSM-stoornis
 2. de ernst van de problematiek
 3. het risico
 4. de complexiteit
 5. het verloop van de klachten

De patiëntprofielen worden omschreven in de Beleidsregel (BR/REG-17161).

Ja, dat mag en dat heeft geen financiële consequenties.

De verhouding tussen tijd geleverd door regie- en medebehandelaar heeft geen financiële consequenties voor de prijs van de prestatie. Er moet echter (behalve bij het onvolledig behandeltraject) directe tijd zijn geleverd door een geldige regiebehandelaar. Dit is vanzelfsprekend in het licht van het model kwaliteitsstatuut en de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar die hierin staan beschreven.
De medebehandelaar in de gespecialiseerde GGZ moet een beroep hebben wat voorkomt in de CONO beroepentabel.

In principe is er geen maximum aan het aantal prestaties per cliënt per kalenderjaar. Echter, het is alleen toegestaan om een prestatie te sluiten wanneer de behandeling is afgerond. Het is alleen toegestaan om een nieuwe prestatie te openen als er sprake is van een nieuwe zorgvraag.

Een nieuwe zorgvraag in de BGGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook dient er een nieuwe verwijzing te zijn.

Of een nieuwe prestatie is toegestaan, is niet afhankelijk van de hoeveelheid tijd die er is verstreken sinds het sluiten van de voorgaande prestatie. Er mag een nieuwe prestatie worden geopend als er sprake is van een nieuwe zorgvraag.

Een nieuwe zorgvraag in de BGGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook dient er een nieuwe verwijzing te zijn.

Nee, parallelliteit met de GGGZ voor dezelfde diagnose is niet toegestaan. De prestatie in de BGGZ is een integrale prestatie waarin de totale zorgvraag van de verzekerde behandeld dient te worden. Wanneer er inzet nodig is van een andere zorgaanbieder in de BGGZ, dient dit via onderlinge dienstverlening te worden verrekend.

Ja, parallelliteit met de GGGZ voor een andere diagnose is toegestaan, hoewel dit niet de voorkeur heeft. Het moet dan wel gaan om een werkelijk andere diagnose en een eigenstandige behandeling. Wanneer er sprake is van het uitbesteden van bijvoorbeeld een deel van de behandeling, de diagnostiek of farmacotherapie, dient dit via onderlinge dienstverlening te worden verrekend.

Nee, dat mag niet.

Binnen de BGGZ wordt gewerkt met integrale prestaties voor een samenhangend patiëntprofiel. Dit betekent ook dat álle zorg die een verzekerde op een bepaald moment nodig heeft, binnen die prestatie geleverd dient te worden, ongeacht of er sprake is van één of meerdere diagnoses. Het is alleen toegestaan om een prestatie te sluiten wanneer de behandeling is afgerond. Het is niet toegestaan om een nieuwe prestatie te openen vanwege co-morbiditeit, een nieuwe primaire diagnose of een wijziging van de primaire diagnose.

Er mag uitsluitend een nieuwe prestatie worden geopend wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag

Een nieuwe zorgvraag in de BGGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook dient er een nieuwe verwijzing te zijn.

Ja, het product 'Chronisch' wordt vergoed, als het ingezet wordt voor verzekerden met een patiëntprofiel dat voldoet aan het profiel voor de prestatie Chronisch. De patiëntprofielen zijn te vinden in BR/REG-17161.

Het patiëntprofiel dat hoort bij Basis Chronisch is als volgt:

 • Er is sprake van een DSM stoornis
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie
 • Er is sprake van een laag tot matig risico

Deze prestatiecode mag alleen in de volgende gevallen gebruikt worden:

 • De verwijzer verwijst de cliënt naar een behandelaar in de basis GGZ, maar de behandelaar stelt geen DSM-stoornis vast. 
 • Er wordt vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) geconcludeerd dat de cliënt behandeld dient te worden in de specialistische GGZ. (Cliënt dient een nieuwe verwijzing aan te vragen voor S-GGZ)  
 • Vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de behandeling door de cliënt afgebroken (bijvoorbeeld omdat de cliënt een andere behandelaar prefereert).

Ja, het product 'Chronisch' wordt vergoed, als het ingezet wordt voor verzekerden met een patiëntprofiel dat voldoet aan het profiel voor de prestatie Chronisch. De patiëntprofielen zijn te vinden in BR/REG-17161.

Het patiëntprofiel dat hoort bij Basis Chronisch is als volgt:

 • Er is sprake van een DSM stoornis
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie
 • Er is sprake van een laag tot matig risico

Nee, dit is niet toegestaan. De prestatie in de BGGZ is een integrale prestatie waarin de totale zorgvraag van de verzekerde behandeld dient te worden. Wanneer er inzet nodig is van een andere zorgaanbieder in de BGGZ, dient dit via onderlinge dienstverlening te worden verrekend.

Er kan uitsluitend een nieuw zorgtraject worden geopend wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag

Een zorgtraject in de Basis GGZ kent geen maximaal aantal minuten. Een nieuwe zorgvraag in de Basis GGZ kan zich alleen voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (her-aanmelding). De cliënt heeft bij een nieuw zorgtraject een nieuwe verwijzing nodig.
 
Na 365 dagen mag er in de Basis GGZ een nieuw zorgtraject worden geopend zonder nieuwe zorgvraag

Dit is de enige uitzondering op bovenstaande uitleg. Als na 365 dagen de behandeling in de basis GGZ nog niet is afgerond, kan een nieuw zorgtraject worden geopend. In dat geval is er geen sprake van een nieuwe zorgvraag.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61