Vanaf 2019 is toestemming nodig voor verblijf in niet-gecontracteerde GGZ-instelling

Vraag uw machtiging voor verblijf in een niet-gecontracteerde instelling eenvoudig via een online formulier aan. Is de behandeling met verblijf al in 2018 gestart? Dan mag die in 2019 zonder toestemming afgemaakt worden.

Ga naar het online aanvraagformulier

Informeer uw klant dat u geen contract heeft

Het is mogelijk dat onze verzekerde een lagere vergoeding krijgt. Wilt u uw klant daarom informeren dat u geen contract met ons heeft? Na toestemming kunt u of uw klant de nota bij ons declareren.