Het GGZ behandeltraject

Vind hier meer informatie over het GGZ behandeltraject. Wat is een behandeltraject en wanneer eindigt het?

Wat is een behandeltraject?

Een behandeltraject omvat het geheel van activiteiten van de zorgaanbieder, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt in behandeling is. Een behandeltraject kan bestaan uit meerdere behandelcomponenten, inclusief intake en diagnostiek. De behandelcomponenten zijn de bouwstenen van de prestatie. De behandelcomponenten bestaan uit zorgactiviteiten en worden niet afzonderlijk in rekening gebracht maar via één van de vier integrale prestaties BK, BM, BI of BC.

Wanneer eindigt het behandeltraject?

De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond. De behandelcomponenten mogen niet afzonderlijk in rekening gebracht. De behandelcomponenten mogen alleen gedeclareerd worden als integraal onderdeel van een van de prestaties als omschreven in de beleidsregel CU-732.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61