Declareren & machtigen GGZ

GGZ instellingen en vrijgevestigden. Aandachtspunten, tarieven en veelgestelde vragen voor zorgaanbieders.

Bekijk het declaratieprotocol en de tarieven

Aanvraag verblijf in een niet-gecontracteerde instelling

Vraag uw machtiging voor verblijf in een niet-gecontracteerde instelling online aan.

Ga naar uw machtigingsaanvraag

Welke zorg wordt vergoed?

Alleen de geneeskundige behandeling van een psychische stoornis is verzekerde GGZ.

Lees hier welke zorg vergoed wordt

Welke vergoeding krijgt mijn klant?

Bekijk onze pakketten en de vergoedingen die onze klanten daaruit krijgen. U vindt hier ook de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Ga naar vergoedingen voor consumenten

Het GGZ behandeltraject

Lees alles over het GGZ behandeltraject in de Generalistische Basis-GGZ.

Lees meer

Verwijzing naar GGZ

Wie mag verwijzen? Wat moet er op de verwijzing staan?

Bekijk de landelijke afspraken

Omzetplafond

Laat het ons weten als uw omzetplafond (bijna) is bereikt.

Lees meer

Mag u geen diagnosegegevens delen?

Geeft uw klant geen toestemming om de diagnosegegevens met Zilveren Kruis te delen?

Lever dan snel en eenvoudig online een privacyverklaring aan

Coulance bij overmacht of calamiteit

Diende u een declaratie te laat in door overmacht of een calamiteit? In dat geval kunt u een coulanceverzoek indienen.

Ga naar coulance bij overmacht of calamiteit voor ggz en msz

Aandachtspunten bij het declareren

Zilveren Kruis heeft in haar contracten met uw instelling afspraken gemaakt over de indientermijn van declaraties. Om dit op een goede manier te monitoren gaat Zilveren Kruis de controle op indientermijn vanaf 1 januari 2020 toepassen. Controle geldt voor initiële declaraties vanaf schadejaar 2018.

Gebruikt u code her-declaratie 01,02,03 in uw declaratie?

Dan geldt de indientermijn zoals dit in het declaratieprotocol staat. Vanaf 2018 is de indientermijn voor initiële declaraties 6 maanden na afsluiten van de dbc. Voor afgewezen declaraties geldt een indientermijn van 2 maanden (in te dienen met code her-declaratie 02 of 03). Voor code her-declaratie 05 geldt de indientermijn in uw declaratieprotocol niet omdat dit declaraties zijn die voortkomen vanuit bijvoorbeeld chterafcontroles.

Na 1 januari 2020 worden te laat ingediende declaraties afgewezen met retourcode 0586

Wij adviseren u om uw openstaande facturen vanaf 2018 te controleren op indientermijn en indien nodig, zo spoedig mogelijk te declareren.

Nieuwe declaratiecodes voor verblijf

Deelprestaties A t/m G met beveiligingsniveau 2 en Deelprestaties A t/m G met beveiligingsniveau 3

 • 25B069 Deelprestatie verblijf GGZ A2 (Lichte verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2)
 • 25B070 Deelprestatie verblijf GGZ B2 (Beperkte verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2)
 • 25B071 Deelprestatie verblijf GGZ C2 (Matige verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2)
 • 25B072 Deelprestatie verblijf GGZ D2 (Gemiddelde verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2)
 • 25B073 Deelprestatie verblijf GGZ E2 (Intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2)
 • 25B074 Deelprestatie verblijf GGZ F2 (Extra intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2)
 • 25B075 Deelprestatie verblijf GGZ G2 (Zeer intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 2)
 • 25B076 Deelprestatie verblijf GGZ A3 (Lichte verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3)
 • 25B077 Deelprestatie verblijf GGZ B3 (Beperkte verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3)
 • 25B078 Deelprestatie verblijf GGZ C3 (Matige verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3)
 • 25B079 Deelprestatie verblijf GGZ D3 (Gemiddelde verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3)
 • 25B080 Deelprestatie verblijf GGZ E3 (Intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3)
 • 25B081 Deelprestatie verblijf GGZ F3 (Extra intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3)
 • 25B082 Deelprestatie verblijf GGZ G3 (Zeer intensieve verzorgingsgraad, beveiligingsniveau 3)

Nieuwe overige deelprestatie

Toeslag oorlogs-gerelateerd psychotrauma: 25B083. Deze toeslag kan alleen in rekening worden gebracht in combinatie met de deelprestatie verblijf D.

Twee nieuwe codes voor ZZP: GGZ b VMR (inclusief en exclusief dagbesteding)

 • 270030 (exclusief dagbesteding)
 • 270031 (inclusief dagbesteding)

Tot 1 januari 2019 was er alleen VMR bij een DBC-behandeling.

Toestemming nodig voor psychiatrisch verblijf bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Heeft u geen contract met ons en u levert verblijf? Dan is vooraf toestemming van ons nodig. U kunt dit aanvragen op deze website www.zk.nl/machtigingggz. Is de behandeling al in 2018 gestart? Dan kunt u deze in 2019 zonder toestemming afmaken.

Het zorgtrajectnummer is een unieke identificatie van het zorgtraject waar de DBC bij hoort

Een initiële DBC, met eventueel één of meerdere vervolg-DBC’s, vormt het zorgtraject. Een zorgtraject omvat dus de totale zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van één primaire diagnose.

Neem lopende zorgtrajectnummers mee in de nieuwe software

Bij verandering van het zorgtrajectnummer(s) is geen goede controle mogelijk door Zilveren Kruis.
In die gevallen waarbij het zorgtrajectnummer gedurende het traject veranderd is, blijkt dat

 • de zorgaanbieder overgestapt is naar een andere softwareleverancier,
 • of dat meerdere zorgaanbieders zijn gefuseerd waarbij ook gekozen wordt voor 1 (nieuwe) softwareleverancier.

Wij adviseren u en uw softwareleverancier daarom om bij overstap of fusie de zorgtrajectnummers van lopende trajecten mee te nemen in de nieuwe software.

Achterafcontrole is mogelijk

Bij achterafcontrole  van een verzekeraar is het belangrijk dat u de afgesloten zorgtrajecten in het voorgaande softwarepakket nog kunt benaderen.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61