Declareren & machtigen GGZ

GGZ instellingen en vrijgevestigden. Aandachtspunten, tarieven en veelgestelde vragen voor zorgaanbieders.

Bekijk het declaratieprotocol en de tarieven

Aanvraag verblijf in een niet-gecontracteerde instelling

Vraag uw machtiging voor verblijf in een niet-gecontracteerde instelling online aan.

Ga naar uw machtigingsaanvraag

Welke zorg wordt vergoed?

Alleen de geneeskundige behandeling van een psychische stoornis is verzekerde GGZ.

Lees hier welke zorg vergoed wordt

Welke vergoeding krijgt mijn klant?

Bekijk onze pakketten en de vergoedingen die onze klanten daaruit krijgen. U vindt hier ook de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Ga naar vergoedingen voor consumenten

Verwijzing naar GGZ

Wie mag verwijzen? Wat moet er op de verwijzing staan?

Bekijk de landelijke afspraken

Omzetplafond

Laat het ons weten als uw omzetplafond (bijna) is bereikt.

Lees meer

Mag u geen diagnosegegevens delen?

Geeft uw klant geen toestemming om de diagnosegegevens met Zilveren Kruis te delen?

Lever dan snel en eenvoudig online een privacyverklaring aan

Coulance bij overmacht of calamiteit

Diende u een declaratie te laat in door overmacht of een calamiteit? In dat geval kunt u een coulanceverzoek indienen.

Ga naar coulance bij overmacht of calamiteit

Aandachtspunten bij het declareren

Zilveren Kruis heeft in haar contracten met uw instelling afspraken gemaakt over de indientermijn van declaraties. Om dit op een goede manier te monitoren gaat Zilveren Kruis de controle op indientermijn vanaf 1 januari 2020 toepassen. Controle geldt voor initiële declaraties vanaf schadejaar 2018.

Gebruikt u code her-declaratie 01,02,03 in uw declaratie?

Dan geldt de indientermijn zoals dit in het declaratieprotocol staat. Vanaf 2018 is de indientermijn voor initiële declaraties 6 maanden na afsluiten van de dbc. Voor afgewezen declaraties geldt een indientermijn van 2 maanden (in te dienen met code her-declaratie 02 of 03). Voor code her-declaratie 05 geldt de indientermijn in uw declaratieprotocol niet omdat dit declaraties zijn die voortkomen vanuit bijvoorbeeld chterafcontroles.

Na 1 januari 2020 worden te laat ingediende declaraties afgewezen met retourcode 0586

Wij adviseren u om uw openstaande facturen vanaf 2018 te controleren op indientermijn en indien nodig, zo spoedig mogelijk te declareren.

Wettelijke en landelijke wijzigingen 2020

Acute psychiatrische hulpverlening
Door de invoering van de budgetsystematiek voor de acute psychiatrische hulpverlening conform de generieke module, is er een ‘crisis-dbc binnen budget’ en ‘crisis-dbc buiten budget’ ingevoerd. De crisis-dbc binnen budget heeft een vast tarief en kan enkel worden gedeclareerd door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder op grond van een individuele tariefbeschikking.

Zorgtype 303 Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget
Dit zorgtype wordt geregistreerd als sprake is van acute psychiatrische hulpverlening, geleverd volgens de generieke module Acute psychiatrie. Dit zorgtype geldt alleen voor zorgaanbieders met een door de NZa vastgesteld budget van acute psychiatrische hulpverlening binnen budget. Voorwaarden zijn dat in een regio een regioplan is vastgesteld en er afspraken over de levering van acute psychiatrische hulpverlening zijn gemaakt en vastgelegd in een tweezijdig ingediende budgetaanvraag.

Prestatiecodes Crisis DBC binnen budget

25B090 (Verblijf crisis binnen budget D (gemiddelde verzorgingsgraad))
25B091 (Verblijf crisis binnen budget E (intensieve verzorgingsgraad))
25B092 (Verblijf crisis binnen budget F (extra intensieve verzorgingsgraad))
25B093 (Verblijf crisis binnen budget G (zeer intensieve verzorgingsgraad))
25B094 (Verblijf crisis binnen budget H (high intensieve care))
25B130 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 1 tot en met 99 minuten)
25B131 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 100 tot en met 199 minuten)
25B132 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 200 tot en met 399 minuten)
25B133 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 400 tot en met 799 minuten)
25B134 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 800 tot en met 1199 minuten)
25B135 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 1200 tot en met 1799 minuten)
25B136 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 1800 minuten)

Zorgtype 304 Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – vervolg binnen budget
Dit zorgtype wordt geregistreerd als sprake is van acute psychiatrische hulpverlening, geleverd volgens de generieke module Acute psychiatrie. Dit zorgtype geldt wanneer in een regio een regioplan is vastgesteld en er afspraken over de levering van acute psychiatrische hulpverlening zijn gemaakt en vastgelegd in een ingediende budgetaanvraag. Dit zorgtype wordt gebruikt als de crisis-dbc’s binnen budget moet worden gesloten maar er nog sprake is van een crisissituatie. De crisis-dbc’s buiten budget met zorgtype 304 mogen alleen gedeclareerd worden door aanbieders die ook door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder de crisis-dbc’s binnen budget mogen declareren.

Zorgtype 305 Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – zorgaanbieder geen onderdeel regioplan
Dit zorgtype wordt geregistreerd als sprake is van acute psychiatrische hulpverlening, geleverd volgens de generieke module Acute psychiatrie. Dit zorgtype geldt wanneer in een regio een regioplan is vastgesteld en er afspraken over de levering van acute psychiatrische hulpverlening zijn gemaakt en vastgelegd in een ingediende budgetaanvraag, maar de zorgaanbieder die acute psychiatrische hulpverlening levert is geen onderdeel van het regioplan en/of mag niet door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder declareren.

Zorgtype 306 Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – geen regioplan
Dit zorgtype wordt geregistreerd als sprake is van acute psychiatrische hulpverlening. Dit zorgtype geldt wanneer in een regio geen regioplan is vastgesteld en er geen afspraken over de levering van acute psychiatrische hulpverlening zijn gemaakt en vastgelegd in een ingediende budgetaanvraag.

Prestatiecodes Crisis DBC buiten budget

25B137 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 1 tot en met 99 minuten)
25B138 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 100 tot en met 199 minuten)
25B139 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 200 tot en met 399 minuten)
25B140 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 400 tot en met 799 minuten)
25B141 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 800 tot en met 1199 minuten)
25B142 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 1200 tot en met 1799 minuten)
25B143 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 1800 minuten)


Verblijf met rechtvaardigheidsgrond (VMR) bij vervolg-dbc’s
De mogelijkheid moet bestaan dat voor een patiënt een vervolg-dbc geopend wordt, met alleen de deelprestatie VMR. De huidige regeling gespecialiseerde ggz schrijft echter voor dat verblijfsprestaties alleen in combinatie met behandeling gedeclareerd mogen worden. De NZa neemt deze inperking per 2020 weg.

Nieuw zorgtype 254 bij ‘Geen behandeling vanwege VMR’
Dit zorgtype wordt geregistreerd indien er binnen een vervolg-dbc met VMR geen sprake is van behandeling. Op het moment dat er wel sprake is van behandeling binnen de vervolg-dbc in combinatie met VMR is dit zorgtype niet van toepassing.

Prestatiecode VMR

25B144 (Geen behandeling, alleen verblijf door afwezigheid vervolgvoorziening)


Verplichte GGZ

Op 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte ggz (Wvggz) de huidige Wet BOPZ. Deze wet regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis. Mogelijk neemt de omvang van het voortraject onder de Wvggz toe. Denk hierbij aan extra werkzaamheden in het kader van het voorbereiden van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging en het opstellen van een plan van aanpak. Voor cliënten die uiteindelijk (na aanvraag van de zorgmachtiging) niet in behandeling komen, zijn de huidige diagnostiek-dbc’s naar verwachting dan soms niet toereikend. Daarom zijn de diagnostiek-dbc’s per 2020 met twee prestaties uitgebreid.

Nieuwe zorgtypes bij verplichte GGZ in 2020
Zorgmachtiging (zorgtype 155)
Dit zorgtype wordt geregistreerd als er sprake is van verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte ggz op basis van een Zorgmachtiging.

Crisismaatregel (zorgtype 156)
Dit zorgtype wordt geregistreerd als er sprake is van verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte ggz op basis van een crisismaatregel.

Zorgmachtiging (zorgtype 255)
Dit vervolg zorgtype wordt geregistreerd als er sprake is van verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte ggz op basis van een Zorgmachtiging.

Crisismaatregel (zorgtype 256)
Dit vervolg zorgtype wordt geregistreerd als er sprake is van verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte ggz op basis van een crisismaatregel.

Voorbereiding zorgmachtiging
De overige deelprestatie ‘voorbereiding zorgmachtiging’ wordt geregistreerd wanneer de geneesheer-directeur het verzoek krijgt van de Officier van Justitie om een aanvraag voor een zorgmachtiging voor te bereiden in het kader van de Wvggz. Deze prestatie mag niet worden geregistreerd als het gaat om een crisismaatregel in het kader van de Wvggz. Per beoordeling wordt één overige deelprestatie ‘voorbereiding zorgmachtiging’ geregistreerd.

Prestatiecode Voorbereiding zorgmachtiging

25B095

OZP’s eerstelijnsdiagnostiek

Vanaf 1 januari 2020 zijn de ozp’s eerstelijnsdiagnostiek opgenomen in de tarieven en niet meer apart te declareren voor de gespecialiseerde ggz.

Nieuwe prestatiecodes Diagnostiek

25B145 (Gespecialiseerde ggz, Diagnostiek, Bestede tijd vanaf 800 tot en met 1199 minuten)
25B146 (Gespecialiseerde ggz, Diagnostiek, Bestede tijd vanaf 1200 tot en met 1799 minuten)
25B147 (Gespecialiseerde ggz, Diagnostiek, Bestede tijd vanaf 1800 minuten)


Beëindigde prestatiecodes per 01-01-2020

108B16 (Gespecialiseerde ggz, Diagnostiek, Bestede tijd vanaf 800 minuten)
25B002 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 1200 tot en met 1799 minuten)
25B003 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 1800 minuten)
25B012 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 1 tot en met 99 minuten)
25B014 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 200 tot en met 399 minuten)
25B662 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 100 tot en met 199 minuten)
25B664 (Gespecialiseerde ggz, Crisisopvang, Bestede tijd vanaf 400 tot en met 799 minuten)
25B062 (Vergoeding voor 24-uurs beschikbaarheid van de zorginstelling bij inzet van de crisisdienst)


Beëindigde zorgtype per 01-01-2020

Zorgtype 110 - Rechterlijke machtiging (rm)
Zorgtype 111 - Inbewaringstelling (ibs)
Zorgtype 116 - Rechterlijke machtiging met voorwaarden
Zorgtype 206 - Rechterlijke machtiging (rm) vervolg
Zorgtype 211 - Rechterlijke machtiging met voorwaarden vervolg
Zorgtype 301 - Crisisinterventie zonder opname
Zorgtype 302 - Crisisinterventie met opname

Het zorgtrajectnummer is een unieke identificatie van het zorgtraject waar de DBC bij hoort

Een initiële DBC, met eventueel één of meerdere vervolg-DBC’s, vormt het zorgtraject. Een zorgtraject omvat dus de totale zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van één primaire diagnose.

Neem lopende zorgtrajectnummers mee in de nieuwe software

Bij verandering van het zorgtrajectnummer(s) is geen goede controle mogelijk door Zilveren Kruis.
In die gevallen waarbij het zorgtrajectnummer gedurende het traject veranderd is, blijkt dat

  • de zorgaanbieder overgestapt is naar een andere softwareleverancier,
  • of dat meerdere zorgaanbieders zijn gefuseerd waarbij ook gekozen wordt voor 1 (nieuwe) softwareleverancier.

Wij adviseren u en uw softwareleverancier daarom om bij overstap of fusie de zorgtrajectnummers van lopende trajecten mee te nemen in de nieuwe software.

Achterafcontrole is mogelijk

Bij achterafcontrole  van een verzekeraar is het belangrijk dat u de afgesloten zorgtrajecten in het voorgaande softwarepakket nog kunt benaderen.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61