Contract voor vrijgevestigde praktijken GGZ

Wilt u een contract met ons? Of ontvangt u een aanbod per e-mail? Lees dan hier meer over ons inkoopbeleid.

Beleid 2020

Bekijk de tarieven bij documenten.

Planning

Datum Onderwerp
1 april 2019 Publicatie inkoopbeleid
1 juni 2019 Start aanmelding nieuwe zorgaanbieders
Uiterlijk 4 weken na publicatie NZa maximumtarieven 2020 Publicatie tarieven en tariefpercentages op de website
1 juli 2019 Uiterste datum actualisatie Vektis door aanbieder
16 september 2019 Opening contracteringsportaal
28 oktober 2019 Sluiting contracteringsportaal
12 november 2019 Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg

Contract

Wilt u een contract met ons? U vraagt een overeenkomst aan via het contactformulier. Bent u een startende praktijk? Bekijk dan ook wat u moet regelen.

Ga naar het contactformulier

Heeft u al een contract? U ontvangt een notificatie per e-mail als het aanbod voor u klaarstaat. U kunt dan de vragenlijst invullen en het contract afsluiten. Vanaf contractjaar 2020 doet u dit in het zorginkoopportaal van VECOZO. Zorg dat u op tijd in het bezit bent van een persoonlijk certificaat of juiste autorisatie.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61