Veelgestelde vragen geboortezorg

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst vindt u in ons Inkoopbeleid integrale geboortezorg (pdf).

Ja. Iedere declarant die declaraties via VECOZO indient ontvangt als reactie op het ingediende bestand elektronische retourinformatie.

Op de website van Vektis kunt u de alle standaarden voor zowel het heen- als retourbericht raadplegen.

Zilveren Kruis stuurt, op basis van landelijke afspraken, elektronische retourinformatie. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen voor het efficiƫnter inrichten van het declaratieverkeer. Uw softwareleverancier is hiervan op de hoogte en voorziet u van de juiste software.

Een retourbestand bevat alleen detailregels als de verzekeraar opmerkingen heeft over een regel. Als een declaratie geen enkele fout bevat, bestaat een retourbestand uit een factuurkopregel en een sluitregel.

Wanneer u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.

Declaraties worden veelal afgewezen omdat er onjuiste verzekerdengegevens worden meegegeven. Dit kunt u voorkomen door vooraf te Controleren op Verzekeringsrecht.

Om het verzekerdenrecht van uw patiënt snel en gemakkelijk te controleren, kunt u gebruik maken van VECOZO. Op de site van VECOZO kunt u verzekerdengegevens raadplegen van een groot aantal zorgverzekeraars.

U meldt zich aan voor VECOZO via de website. Op deze site leest u meer over deze service. Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk van VECOZO, telefoonnummer: 013 462 56 40 of via mail: helpdesk@vecozo.com.

Het gaat hier om de prestatie 1605 specifieke diagnose echo.

In geval van een uitwendige versie is het toegestaan 2 echo's op 1 dag te declareren. U declareert dit op 1 declaratieregel met prestatiecode 1605 en vult bij aantal in: 2.

In VECOZO kunt u, zodra u ingelogd bent de door u afgesloten overeenkomst(en) inzien onder het kopje 'uw overeenkomsten'. In uw overeenkomst staat welke prestaties we vergoeden en tegen welk tarief.

In de digitale vragenlijst voor de overeenkomst vult u in welke verbijzonderingen worden uitgevoerd in uw praktijk. Deze gegevens worden rechtstreeks ingelezen in ons systeem. Vult u de vragenlijst dus volledig en zorgvuldig in. Wanneer dit niet volledig gebeurt, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de vergoeding van uw declaraties.

Wijzigingen in Vektis (verrichtingen) komen niet automatisch door in onze systemen. Wilt u daarom wijzigingen ook doorgeven aan de afdeling Zorginkoop?

Stuur een bewijs van inschrijving in het echo-/versieregister naar: zorginkoop.geboortezorg@zilverenkruis.nl. Wij regelen de verrichting per eerst volgende van de maand in op uw contract. Als u de wijzigingen niet doorgeeft, vallen declaraties uit.

Let op: Wij voegen geen verrichtingen met terugwerkende kracht toe aan uw overeenkomst.

De counseling prenatale screening is al opgenomen in de overeenkomst van de eerstelijns verloskundige, vanwege de algemene werkwijze dat zij standaard deze counseling uitvoert.

Er is alleen een vergoeding voor een vitaliteitsecho mogelijk op medische indicatie. De medische indicaties zijn terug te vinden in de NZa beleidsregel.

De NZa maximumtarieven voor kraamzorgaanbieders als deze nieuwe kraamverzorgenden opleiden. Wij waarderen kraamzorgaanbieders die een erkend leerbedrijf zijn en daarmee opleidingsplaatsen aanbieden aan zowel vol- als deeltijdsleerlingen. Daarnaast kan de zorgaanbieder aantonen dat zij per 20 fte, minimaal één leerling per kalenderjaar opleidt. Zorgaanbieder leidt de leerlingen op bij wettelijk erkende opleidingsinstituten die voldoen aan de eindtermen van het beroepsonderwijs en voor de kraamzorg aansluiten bij het door het KCKZ ontwikkelde beroepsprofiel en protocollen en richtlijnen. Indien uit onze controle blijkt dat de zorgaanbieder hier niet aan heeft voldaan, kunnen wij het teveel betaalde bedrag terugvorderen. Daarnaast zal de zorgaanbieder per 1 januari 2020 wordt teruggezet in tarief. Een kraamzorgaanbieder die verwacht niet te kunnen voldoen aan de opleidingseis, krijgt 98% van het NZa maximumtarief.

In het zorgverlenersportaal kunt u, nadat u ingelogd bent de door u afgesloten overeenkomst inzien onder het kopje "uw overeenkomsten" In uw overeenkomst staat welke prestaties we vergoeden en tegen welk tarief (NZA maximumtarieven of 98% van de NZA maximumtarieven) U kunt de NZA maximumtarieven Kraamzorg vinden in de Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg - TB-REG-20609-01.

In het zorgverlenersportaal kunt u, nadat u ingelogd bent de door u afgesloten overeenkomst inzien onder het kopje "uw overeenkomsten".

In de door u afgesloten overeenkomst staat welke prestaties we vergoeden en het tarief. In 2020 gelden voor de gecontracteerde prestaties de NZA maximumtarieven. U kunt de NZA maximumtarieven Verloskunde vinden in de Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde - TB/REG-20608-02.

De afdeling Declaratieservice vraagt u om geen verzekerdengegevens meer telefonisch op te vragen. Vraag het verzekeringsrecht of verzekerdengegevens van onze verzekerden op via VECOZO.

De lijst met postcodes die zijn aangemerkt als achterstandswijk is te vinden op de website van Vektis.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61