Veel verwarring over declareren kraamzorg Babybalance

Babybalance heeft vanaf 2018 een contract en mag voor hun geleverde zorg/diensten 4.5 uur kraamzorg declareren.

Deze zorg is geen reguliere kraamzorg, hierover wordt dus geen eigen bijdrage kraamzorguren in rekening gebracht. Deze uren worden niet in mindering gebracht op de geïndiceerde/te leveren uren reguliere kraamzorg. Gemiddeld wordt er tussen de 40 en 49 uur kraamzorg geïndiceerd/geleverd. De 4.5 uur van Babybalance wordt in mindering gebracht op de maximaal 80 uur recht op kraamzorg.

Hier is veel verwarring over. Er zijn voldoende uren over tot het landelijk maximum aantal uren van 80 uur kraamzorg is bereikt.