Tarieven en prestatiecodes Geboortezorg 2017

De tarieven 2017 voor Verloskunde, Kraamcentra en Geboortecentra.
Zorgcategorie Verrichting Omschrijving Tarief
 5800  9019 Consult CTG diagnostiek € 280,00
 5858  1001 Volledige verloskundige zorg € 1.310,75
 5858  1011 Volledige verloskundige zorg, woonachtig in een achterstandswijk € 1.612,23
 5858  1101 Volledige prenatale zorg   € 487,05 
 5858  1102 Volledige natale zorg € 529,52    
 5858  1103 Volledige postnatale zorg € 294,18     
 5858  1111 Volledige prenatale zorg, woonachtig in een achterstandswijk   € 599,08 
 5858  1112 Volledige natale zorg, woonachtig in een achterstandswijk   € 651,31 
 5858  1113 Volledige postnatale zorg, woonachtig in een achterstandswijk € 361,84 
 5858  1201 Prenatale zorg 0 t/m 14 weken   € 167,77 
 5858  1203 Prenatale zorg van 0 tot na 29 weken, doch voor de bevalling   € 559,62 
 5858  1204 Prenatale zorg van 15 t/m 29 weken   € 250,01 
 5858  1211 Prenatale zorg 0 t/m 14 weken, woonachtig in achterstandswijk   € 206,36 
 5858  1213 Prenatale zorg na 29 weken, voor de bevalling, achterstandswijk € 688,33 
 5858  1214 Prenatale zorg van 15 t/m 29 weken, achterstandswijk   € 307,52 
 5858  1301 Prenatale zorg 1e verloskundige, periode 0 t/m 14 weken   € 85,53 
 5858  1302 Prenatale zorg 1e verloskundige, periode 15 t/m 29 weken € 250,01  
 5858  1303 Prenatale zorg 1e verlosk. periode na 29 weken, voor bevalling   € 351,60 
 5858  1311 Periode 0 t/m 14 weken 1e verloskundige, achterstandswijk   € 105,21 
 5858  1312 Periode 15 t/m 29 weken, 1e verloskundige, achterstandwijk   € 307,52 
 5858  1313 Periode na 29 weken, voor bevalling 1e verlosk, achterstandswijk € 432,47 
 5858  1351 Prenatale zorg 2e verloskundige, periode 0 t/m 14 weken   € 483,67 
 5858  1352 Prenatale zorg 2e verloskundige, periode 15 t/m 29 weken   € 319,28 
 5858  1353 Prenatale zorg 2e verlosk. periode na 29 weken, voor bevalling   € 217,69 
 5858  1361 Periode 0 t/m 14 weken, 2e verloskundige, achterstandswijk   € 595,02 
 5858  1362 Periode 15 t/m 29 weken, 2e verloskundige, achterstandswijk   € 392,72 
 5858  1363 Periode na 29 weken voor bevalling, 2e verlosk, achterstandswijk   € 267,76 
 5858  1401 Uitwendige versie bij stuitligging   € 89,86 
 5858  1602 Algemene termijnen echo € 43,77  
 5858  1603 Specifieke diagnose echo: groeistagnatie (max 2 echo's)   € 36,48 
 5858  1604 Specifieke diagnose echo: bloedverlies (maximaal 2 echo's) € 36,48  
 5858  1605 Specifieke diagnose echo: uitwendige versie (max 2 echo's)   € 36,48 
 5858  1606 Specifieke diagnose echo: ligging (max 1 echo) € 36,48  
 5858  1607 Specifieke diagnose echo: plancentacontrole (max 1 echo)   € 36,48 
 5858  1610 Prenatale screening, counseling   € 43,62 
 5858  1612 Prenatale screening, SEO   €  164,92 
 5858  1622 SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap €  146,67 
 5858  1625 NT-meting med.ind. bij 1lingen en bij het 1e kind vn meerlingzwa   € 167,87 
 5858  1627 NT-meting med.ind. bij elk volgend kind van een meerlingzwangers   € 102,24 
 Zorgcategorie  Verrichting  Omschrijving Tarief 
 6868  196201   Uurtarief kraamzorg  € 46,65 
 6868  196206 Uur partusassistentie  € 46,65 
 9205  923405 Uitgestelde Kraamzorg    € 46,65
 9205  923650 Adoptie kraamzorg  € 46,65  
 6868  196210   Uur kraamzorg in een achterstandswijk  € 48,98
 6868  196215 Uur partusassistentie in een achterstandswijk  € 48,98  
 6868  196202 Inschrijving   € 43,27 
 6868  196203   Intake bij client thuis  € 64,89 
 6868  196204 Partusassistentie  € 86,54 
 6868  196205   Intake telefonisch  € 21,65 
 9205  923500 Kraamzorg eigen bijdrage  € 4,30  
 9205  923502   Kraamzorg EB kraamhotel  € 4,30 
 9A06  610437   Coulance wettelijke eigen bijdrage  € 4,30  
Zorgcategorie  Verrichting Omschrijving    Tarief
 5858  1703  Module geboortecentrum  € 549,31
 5858  1705  Module geboortecentrum Doorverwezen bevalling    € 549,31
 5858  1706  Bevalling in een geboortecentrum op sociale indicatie  € 549,31 
 5858  1707  Verblijf geboortecentrum  € 46,65 
 5858  1711  Module Expertise en Procesbegeleiding    € 65,54 
 5858  1717    Preconseptie consult korter dan 20 minuten  € 27,63 
 5858  1718  Preconceptie consult 20 minuten en langer    € 55,27 
 6800  196209    Module geboortecentrum Doorverwezen bevalling  € 549,31
 6800  196217  Verblijf geboortecentrum  € 46,65 
 6868  196201    Uurtarief kraamzorg  € 46,65 
 6868  196202  Inschrijving    € 43,27 
 6868  196203  Intake bij client thuis  € 64,89 
 6868  196204  Partusassistentie  € 86,54 
 6868  196205  Intake telefonisch  € 21,65 
 6868  196206  Uur partusassistentie  € 46,65 
 6868  196207  Module Geboortecentrum  € 549,31
 6868  196216  Bevalling in een geboortecentrum op sociale indicatie  € 549,31 

Code bevalling met pijnbestrijding (Entonox) 5858 1714
Code bevalling met pijnbestrijding (Entonox) 6868 196228

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61