Startdatum zorg is leidend bij declareren verloskundige zorg

Een aantal aandachtspunten bij declaraties verloskundige zorg door zowel verloskundigen als van de huisartsen.

Aandachtspunten voor verloskundigen en huisartsen bij overgangssituaties


Uitgangspunt is altijd de begindatum van de prestatie, zowel voor het tarief als voor de zorgverzekeraar die de declaratie ontvangt. Na afloop van de behandeling vindt declaratie plaats waarbij de rekening wordt verstuurd naar en betaald door de verzekeraar waarbij de cliënte op dat moment is verzekerd.

Bijzondere situaties

 1. De patiënt wordt voor de bevalling ingestuurd naar het ziekenhuis en de verloskundige/huisarts verleent geen zorg meer na de bevalling.
  Uitgangspunt is hantering van de peildatum van de eerste dag waarop een prestatie wordt verleend, zowel voor het tarief als voor de zorgverzekeraar die de declaratie ontvangt. Na afloop van de behandeling vindt declaratie plaats waarbij de rekening wordt verstuurd naar en betaald door de verzekeraar waarbij patiënt op de eerste dag van een prestatie is verzekerd. Controle op verzekeringsrecht check (COV) is op datum eerste dag prestatie.

 2. De patiënt wordt voor de bevalling ingestuurd naar een ziekenhuis en komt na de bevalling weer thuis, waarna de verloskundige/huisarts de zorg weer hervat.
  In dit geval is sprake van minimaal 2 declaraties met 2 peildata. De eerste nota is conform hetgeen onder punt 1 is beschreven. De tweede nota heeft hetzelfde uitgangspunt, te weten de 1e dag waarop een prestatie wordt verleend is peildatum voor tarief en adressering zorgverzekeraar. De prestatie vangt aan op het moment dat patiënt uit het ziekenhuis komt waarna de verloskundige/huisarts de zorg weer hervat.

 3. De patiënt verandert tijdens de zwangerschap van zorgverzekeraar (bijvoorbeeld per 1 januari).
  De algemene regel als peildatum geldt: uitgangspunt is de eerste dag waarop een prestatie wordt verleend, zowel voor het tarief als voor de zorgverzekeraar die de declaratie ontvangt. Er is sprake van één rekening (er wordt niet ‘geknipt’), deze is bestemd voor de zorgverzekeraar waarop patiënt bij begindatum van de prestatie verzekerd is.

 4. De patiënt verandert tijdens de zwangerschap van verloskundige/huisarts (bijvoorbeeld wegens verhuizing).
  In deze situatie is sprake van twee declaraties: één declaratie door de “oude” verloskundige/huisarts en één declaratie door de “nieuwe” verloskundige/huisarts. Voor beide verloskundigen/huisartsen geldt als peildatum voor tarief en adressering zorgverzekeraar telkens de eerste dag waarop een prestatie wordt verleend.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61