Machtiging aanvragen farmacie

Wilt u aanvullende informatie sturen of vragen wij u om extra informatie of bijlagen? Ga dan naar document uploaden.

Bijlage 2 geneesmiddelen

Voor het aanvragen van vergoeding van de bijlage-2- geneesmiddelen geldt een landelijke werkwijze en zijn landelijke formulieren beschikbaar. Kijk voor informatie over deregulering op www.znformulieren.nl.

Vraag uw machtiging voor farmacie online aan

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61