Declareren farmaceutische zorg

Alles over declaraties en het declaratieproces voor zorgaanbieders.

Bekijk het declaratie protocol (pdf)

Informatie over correcties op declaraties in een correctierun

Informatie over tarieven van farmaceutische deelprestaties

Informatie over machtigingen en spoedaanvragen

Belangrijk bij het declareren

Bij de verwerking van de farmaceutische declaraties hanteren wij de taxe volgens de Z-index, aangevuld met de met u gemaakte afspraken. Gecombineerde declaraties van meerdere Vektis standaarden kunnen wij helaas niet verwerken.

Voor gecontracteerde apotheekhoudenden is de termijn voor het indienen van declaraties vastgesteld op 12 maanden. Zilveren Kruis leeft deze declaratietermijnen strikt na.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61