Correcties

Correcties op declaraties doen wij in een correctierun. Deze correcties kunnen helaas zorgen voor extra administratieve lasten. Bekijk het laatste nieuws onderaan deze pagina.

Dit kunt u van ons verwachten

Wij informeren u met een persoonlijke e-mail, brief en op de website over een correctierun.

Per correctierun ontvangt u een retourbestand

Het retourbestand ontvangt u per e-mail. Het bestand is gezipt zodat wij ook grote bestanden kunnen aanbieden. En beveiligd met een wachtwoord omdat het bestand privacygevoelige informatie bevat. Ook ontvangt u een brief met daarin het te vorderen of te ontvangen bedrag.

Zo leest u het retourbestand

  1. Sla het bestand eerst op. U kunt het bestand niet direct vanuit de e-mail openen.
  2. Open het bestand vanaf uw computer. U kunt hiervoor WinzipJzip of 7zip gebruiken. Zorg dat u altijd de laatste versie installeert.
  3. Bedragen vindt u in rubriek P. Credit- of debetindicaties in rubriek Q. Per regel kunt u bij indicatie C zien welk bedrag wij corrigeren. En bij indicatie D welk bedrag daarvoor in de plaats komt. Het verschil tussen de totaal te corrigeren regels is het bedrag dat u nog krijgt of terugbetaalt.

Wachtwoord kwijt?

Of lukt het om een andere reden niet om het bestand te openen? Neem dan contact met ons op.

Overzicht van correcties

Wilt u weten welke correcties er zijn geweest? U vindt de correcties in het nieuwsoverzicht.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61