Kwaliteitsbeleid 2018

In ons farmaciebeleid stimuleren en belonen we apothekers om continu te werken aan een hogere kwaliteit van zorg voor hun klanten. Hierin spelen de volgende elementen een belangrijke rol: certificering, klantervaringen, uitkomsten van zorg en service aan onze verzekerden. Het kwaliteitsbeleid bestaat uit twee kwaliteitsniveaus en aanvullend hierop vier kwaliteitsmodules.

Kwalitatief goede zorg en transparantie

Net als voorgaande jaren is het kwaliteitsbeleid één jaar geldig. Het toegekende niveau is geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Zilveren Kruis hanteert twee kwaliteitsniveaus die de basis vormen voor het contract

Kwaliteitsniveau 1

 • De apotheek voldoet bij het verlenen van farmaceutische zorg aan de voor de beroepsgroep geldende wet- en regelgeving.

Kwaliteitsniveau 2

 • De apotheek voldoet aan de criteria voor niveau 1;
 • De apotheek voldoet aan alle onderdelen van het Kwaliteitsprofiel van de KNMP.

Om voor een modulaire beloning in aanmerking te komen, voldoet de aanbieder aan 2 voorwaarden

 1. De apotheek voldoet aan de criteria voor kwaliteitsniveau 2;
 2. De apotheek geeft toestemming om de onderzoeksresultaten op te vragen bij de betreffende onderzoeksbureaus.

Zilveren Kruis heeft 4 modules gedefinieerd

 1. Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apothekers (OKA)
 2. PREM Farmacie
 3. Uitkomsten van Zorg (SFK)
 4. Zorgverlenerschap (MFB)

Voor elke module geldt een opslag op het basistarief voor de terhandstelling

De modules kunnen los van elkaar behaald worden.
Download de criteria en opslagen van de module (pdf)

U kunt uw klacht kenbaar maken tot 7 oktober 2017

Als u gegronde redenen heeft om een klacht in te dienen over de uitkomsten van de onderzoeken, stuurt u een e-mail naar kwaliteitsbeleid.farmacie@zilverenkruis.nl
Vermeld daaarbij de volgende gegevens:

 • Uw naam, de naam + AGB-code van uw apotheek, uw telefoonnummer
 • De reden waarom volgens u de kwaliteitsmodule wel is behaald
 • Documenten die deze mening onderbouwen

Zilveren Kruis neemt geen klachten in behandeling die binnenkomen na 7 oktober 2017.

Klachten over bepaalde onderwerpen nemen wij niet in behandeling
 • De inhoud van het Kwaliteitsprofiel KNMP
 • Deelname aan het Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA) en de PREM Farmacie
 • Keuze van de kwaliteitsindicatoren
 • Meetmethode SFK

Het definitieve kwaliteitsniveau is zichtbaar op de (concept) overeenkomst in het zorgverlenersportaal

De resultaten van de PREM farmacie en de uitkomsten op de kwaliteitsindicatoren farmacie maken de onderzoeksbureaus uiterlijk in augustus aan u bekend. De uitkomst van het Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA) maakt het onderzoeksbureau in oktober aan u bekend. In het zorgverlenersportaal geeft u voor het afsluiten van de Farmacie overeenkomst toestemming aan Zilveren Kruis om bij de onderzoeksbureaus navraag te doen of u voldoet aan de in het kwaliteitsbeleid gestelde criteria. U geeft de uitkomsten niet zelf aan ons door. Voordat u de overeenkomst 2018 digitaal ondertekend in het zorgverlenersportaal, ziet u uw behaalde kwaliteitsniveau voor 2018 op uw (concept) overeenkomst.

Download de Klachtenprocedure kwaliteitsbeleid 2018 (pdf)

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61